Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
het Balkan-gebergte, eene half bergachtige, half vlakke land-
streek, zeer vruchtbaar, maar tot nog toe verwaarloosd, een
ware graanschuur in de toekomst. — De hoofdstad is Sofia
eene binnenstad, aan den voet van den Balkan; langs de Donau
liggen eenige handelsteden, zooals Roestjoek en Widdin,
en in het gebergte de vesting S j o e m 1 a en de oude hoofd-
stad Tirnova. — Aan de Zwarte zee de handelstad Varna,
Met de reeds aangewezen bezittingen in Azië en Afrika bevat
het Turksche rijk wel 35 millioen inwoners , op eene oppervlakte
zoo groot als half Europa.
F. Het Koninkrijk Griekenland.
Euim maal zoo groot als Nederland, met | der bevolking
van ons land; | van het geheel bestaat uit het schiereiland
M o r e a, | uit het ten noorden daarvan gelegen vastland (eigen-
lijk het zuidelijk deel van het Balkan-schiereiland), uit eilanden;
allerwege verrijzen trotsche gebergten uit de omringende zee, de
hoogste spits is de Parnassus, 3B00 meter hoog, ten N.
van dc golf van Korinthe; een groot deel van het land is dus
moeilijk bebouwbaar en arm. De bewoners zijn eene vermenging
van de afstammelingen der oude Grieken en de in de middel-
eeuwen binnengedrongen Slaven, benevens Albaniërs, en staan op
geen hoogen trap van ontwikkeling. Overblijfselen van de vroegere
gjootheid vindt men overal.
Athene, ruim zoo groot als Leiden, de hoofdstad, ligt in
het door een heerlijk klimaat gezegende A 11 i k a en bezit eene
havenplaats, P y r é u s, op een uur afstand; nevens de stad ver-
rijzen de ruïnen van de oude Akrópolis, eene 60 meter hooge,
breede rots. — Noordoostelijk van den Parnassus ligt de ver-
maarde bergpas der Thermopylae.
Op Morea: Korinthe, op de landengte, en Patras,
handelstad, aan de noordzijde. — Zuidelijker in het binnenland
het oude Sparta. — Het grootste eiland is E u b o i a of
Negropont aan de oostzijde, door een brug met het vastland
verbonden; veel kleiner maar voor den handel veel belangrijker
is een der Kykladen, het eiland Syra, met de handelstad