Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Tot het Turksche rijk behoort als Vasalstaat het Vorstendom
Oost-Roemelië langs den zuidelijken voet van het Balkan-
gebergte met de bevolking van onze provincie Zuid-Holland,
op twaalf maal grooter oppervlakte. — Hoofdstad Philippopel,
belangrijke fabriekstad, met 40000 inw., in eene vruchtbare
vlakte der Maritza.
B. Het Vorstendom Roemenië of Walachië en Mol-
davië, te zamen 4 maal grooter dan Nederland, met bijna
een millioen meer inwoners; f komen op de tusschen Zeven-
burgen en de Donau gelegen Walachische vlakte en de Do-
broedsja, een landschap tusschen beneden Donau en Zwarte zee,
^ op Moldavië, deels heuvelland , deels delta vafi de Donau;
overal vruchtbaar maar niet zorgvuldig bebouwd, hoofdzaak run-
derdeelt, voorts tarwebouw ; rijk aan steenzout in 't gebergte.
De weinig beschaafde bewoners zijn bijna alle Roemeniërs, den
Griekschen godsdienst belij|^end. — Hoofdstad Boekarest,
IBOOOOinw., eene uitgestrekte verzameling paleizen (der Bojaren =
edelen), en hutten. — Braïla en Galatz, bloeiende middel-
punten van den handel, aan de Donau. — Jassy, kleiner dan
Boekarest maar dezelfde uitersten van grootheid en armoede,
90000 inw., oudtijds hoofdstad van Moldavië.
C. Het Vorstendom Servië, IJ maal zoo groot als Ne-
derland, maar ruim 2 maal minder bevolkt, een door de natuur
gezegend bergland, met de ontwikkeldste bevolking van het
geheele schiereiland. — Belgrado, vesting aan de Donau,
is de hoofdstad.
D. Het Vorstendom Montenegro, aan Dalmatië gren-
zend , een bergland met minder inwoners dan Friesland , doch
driemaal grooter dan dit gewest en steeds moeilijk te bedwingen;
nä den Russischen oorlog is het eenigszins vergroot en niet
langer tot eene onvruchtbare bergstreek beperkt.
E. Het nieuwgevormde Vorstendom Boelgarië (tweemaal
zoo groot als Nederland met de helft der bevolking), is in
naam een vasalstaat van Turkije gebleven, doch wordt door
een eigen gekozen vorst geregeerd en strekt zich van de Zwarte
zee uit tot ten W. van Sofia, tusschen den Beneden-Donau en