Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Constantinopel, het vroegere Grieksche Byzantium, wordt
door de Turken Stamboel genaamd; 600000 inw., dus de dub-
bele bevolking van Amsterdam, aan den Bosporus, die de stad
door een tot haven dienenden zeearm, den Gouden Hoorn, in
twee deelen scheidt. Aan de zuidwestelijkste landtong ligt eene
stadswijk, Serail genaamd, geheel uit kleine paleizen, moskeeën
en tuinen bestaande, de woning van den Sultan en zijne talrqke
hofhouding. Daaraan grenst de heilige Sophia-moskee, voor-
heen een Christen-tempel. De iets noordelijker deelen der stad,
Pera en Galata genaamd, strekken meestal tot verblijf aan
de Grieken en de Christenen uit andere landen, doorgaans met
den algemeenen naam van Franken bestempeld. Aan de Aziatische
kust ligt S k o e t a r i, ook nog 100000 inw. tellend. De ligging
van Constantinopel is allerprachtigst, het inwendige zeer leelijk.
De met kramen en winkels voorziene markten en straten heeten
bazars, de herbergen voor reizende kooplieden khans , de ge-
bouwen alwaar de karavanen uitrusten karavanseras; zeer talrijk
zijn de bad- en koffiehuizen.
Adrianopel, 50000 inw., eene fabriek- en handelstad aan
deMaritza, is de tweede hoofdstad. — Gallipoli, 50,000 inw.,
handelstad aan de Dardanellen-straat. Deze liggen beide in het
voormalig Thracië. — In 't voormalig Macedonië ligt Saloniki,
50000 inw., aan zee, tweede handelstad, te midden van fabrieken.—
De heilige berg A t h o s , op het schiereiland Chalkidike, is
een der oudste Christelijke oorden , met 20 kloosters en veel
heremieten in grotten en hutjes wonende. — Ten Z. van den
Olympus ligt het vruchtbare Thessalië. — Ten Westen hier-
van het woeste bergland Albanië, met de hoofdstad J a n i n a. —■
Na de beëindiging van den oorlog met Eusland is het zuide-
lijk gedeelte dezer laatstgenoemde landschappen aan Griekenland
toegezegd doch de grensregeling levert telkens nieuwe moeilijk-
heden op. — Bosnië en Herzegowina, in't N.W. zijn
tegenwoordig door Oostenrijk bezet (zie aldaar). — Het eiland
Candia of Kreta, voorheen veel welvarender, en in het
noordelijk deel van den Archipel eenige der S p o r a d e n.