Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
van tonijn in de Middellandsche zee, van steur aan de monden-
van de Wolga, en van zalm in vele rivieren van Noord- en
West-Europa.
Delfstoffen. Geen ander werelddeel brengt zooveel nuttige
delfstoffen voort: steenkolen en ijzer leveren vooral Groot-Britanje,
België en Pruisen; tin, lood, koper ook kwik komen in ver-
schillende landen voor, de edele metalen, zooals zilver en goud
slechts in geringe hoeveelheden.
Bewoners. Van deze behooren in Europa ongeveer één-derde
tot de Germaansche, een ander derde tot de Romaansche, en
het laatste derde tot de Slavische stammen, allen hoofd-afdee-
lingen van het Kaukasisch of Indisch-Europeeschras,
terwijl nog geen Vs; tot het Mongoolsche ras behoort. Tot de
Germaansche volkeren rekent men , de Duitschers, Denen,
Zweden, Friezen, Nederlanders, Vlamingen en Engelschen; —
tot de R O m a a n s c h e : de Italianen, Spanjaarden, Portugeezen,
Provenqalen (in Zuid-Frankrijk), Franschen, Walen (in België)
en Roemeniërs (in Walachië); — tot de S 1 a v i s c h e: de Russen,
Roethenen (in de Karpaten-landen), Boelgaren, Seryiërs, Kroaten,
Wenden, Tzechen of Bohemers, Moraviërs, Galiciërs en Polen.
Tot den Noordschen stam der Mongolen behooren: de
Lappen, Finnen en Magyaren (in Hongarije), terwijl de Turken
tot eene geheel andere Mongoolsche familie behooren. — Geheel
op zich zelf staande volkeren zijn: de overblijfselen der Kelten
en Galliërs in Bretagne en Groot-Britanje en Ierland, de Alba-
neezen, de Grieken, de Israëlieten of Hebreërs en de Zigeuners
of Heidens. — Zonder eenige verwantschap met de Europeesehe
talen is die der Basken, een volksstam aan den binnenhoek der
golf van Biscaya, in de Spaansche en Fransche grensgewesten.
Het lijdt geen twijfel of tegenwoordig staan de volkeren van
den Germaanschen stam in Europa (en overal in de wereld) als
leiders aan het hoofd der ontwikkeling en beschaving, en van
den staatkundigen invloed. Wij zien dit bevestigd, het oog
slaande op Duitschland's krachtige stelling in Europa, op En-