Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
deel eene buitengewone begunstigde luchtgesteldheid. De naar
den Atlantischen Oceaan gekeerde zijde is door den invloed van
den Golfstroom (zie blz. 13) veel warmer dan de oostzijde van
Noord-Amerika, en geniet van niet te heete zomers, en niette
koude winters. Dit geldt echter niet voor Europa's oostelijke
streken, met name voor Rusland; want hoe verder men in het
binnenland naar 't O. voortschrijdt, des te grooter wordt het
verschil tusschen de heete zomers en de koude winters; hoe
verder men doordringt, des te meer gaat het klimaat op dat van
Azië gelijken. De luchtgesteldheid in 't zuiden herinnert reeds
aan den heeten gordel; op de heete, droge zomermaanden volgen
de herfstregens, en deze brengen, zoodra zij in den dorren bodem
dringen, overal in de laagliggende landstreken slepende koortsen
aan; daar blijft alleen op het gebergte de sneeuw liggen, en het
ontwaken van het plantenleven in het voorjaar, dat reeds in
Eebruari begint, is onbeschrijflijk schoon.
Op het klimaat van geheel Middel-Europa oefenen de Alpen
grooten invloed uit; evenals bij bijna alle gebergten, vindt aan
hunne hellingen eene snelle afwisseling van wind en weder plaats,
gepaard met talrijke regenbuien. Er valt jaarlijks in sommige
dier streken dus veel regen; het meest in de valleien ten N. van
de golf van Venetië, aan de kust van noordelijk Portugal, langs
de westkusten van Ierland en Schotland, en van het Noor-
weegsche schiereiland, bij de stad Bergen. De dichtste nevels
vindt men in en aan de Noordzee en in het Engelsch Kanaal
(Londen en Amsterdam), welks noordwestelijke kust een buiten-
gemeen zacht klimaat bezit. Dit is ook in hoogen graad het
geval aan Skandinavië's geheele westkust, die veel warmer is
dan de Zweedsche oostkust op dezelfde breedte. Terwijl de
winters aan de kusten van de Middellandsche zee bijzonder zacht,
in 't noorden van Europa daarentegen zeer streng zijn, is de
zomerwarmte bijna zonder uitzondering overal aanzienlijk, tot
vér naar het noorden; in Petersburg en Stockholm weinig minder
dan in Rome, omdat de zon gedurende den noordschen zomer
door de lange dagen, en bijgevolg zeer korte nachten, zoo