Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
uzelven overgelaten, niet zoudt willen leeren; maar dat
gij toch door den Koning uwen Vader bemind wordt met
met de belofte, dat, als gij Hem hier gehoorzaamt, gij
eenmaal geroepen zult worden om in Zijn paleis te wonen
en Zijn geluk en Zijn roem te deelen!"
„Wat zoudt gij doen, als gij wist, dat dit werkelijk
het geval was?"
„Ik zou van vreugde niet kunnen slapen, mijnheer!"
Ik zou van louter pleizicr zingen en dansen! — maar
neen! ik zou te druk met het werk bezig zijn, dat mijn
vader mij gaf, ik zou hem gehoorzamen, en naar den tijd
verlangen, dat hij om mij zou zenden, om mij naar zijn
paleis over te brengen."
„Zoudt gij niet al uw tijd verbeuzelen met Eichard en
Dirk, en zulke jongens, die vloeken, drinken en liegen?"
„O, neen, mijnheer! Die zouden inderdaad geen prettig
gezelschap voor een koningszoon zijn!"
„En als iemand, afgunstig op uw geluk, tot u kwam
en zeide: Het kan nog een tijd duren, eer dat de koning
om u zendt — verkoop mij uwe aanspraak op de kroon
voor een paar schellingen....."
„o. Mijnheer ! — Mijnheer ïhorn, ik zou geen oogenblik
naar zulk een aanbod luisteren ! maar ik ben geen konings-
zoon, — ik zal dus ook nooit eene kroon te verliezen hebben!"