Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
het paleis om al de groote lui naar het hof te zien gaan,
o! Wat was dat een prachtig gezicht! Zulke fraaie rij-
tuigen met twee pages daar achter, met ruikers in hunne
handen, en menschen er in, die nog veel prachtiger wa-
ren — dames met witte veêren en schitterende dingen
ih heur haar! Ik dacht, hoe gelukkig moeten zij zijn,
de koning te mogen zien en het schoone paleis te mogen
binnentreden, en hoe gelukkig moet de kleine prins
toch wel wezen, die daar altijd in woont, aan niets be-
hoefte heeft en waar steeds genot mag smaken !"
„Maar gij vergist u, als gij dat denkt. Ue prins moet
zeer vele dingen leeren, van den morgen tot den avond
studeeren, om geschikt te zijn later te regeeren, en als
hij eens koning wordt, zal hij in veel zorgen, moeite en
verzoekingen komen, waarmede gij niets te maken hebt.
Als gij alles wist, zoudt gij misschien medelijden hebben
met degenen, die gij nu benijdt."
„Toch, zeide Tijs, „zou ik wel eens graag een konings-
zoon willen zijn !"
„En als ik nu u eens zeide, dat gij, als gij wilt, er
ook een kunt worden?"
„o, Mijnheer! hier in dezen kelder?"
„Ja, Tijs, en misschien verplicht om nog vele jaren in
armoede te leven, vele lessen te leeren, die gij, aan