Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
dan eene gevangenis! Maar keeren wij tot den oproer-
maker in mijn verhaal terug:
„Op een nacht dat hij, gekleed in zijn sombere en ge-
scheurde kleeren zijn ongelukkig lot overdacht, scheen
een helder licht in zijne kerkercel, en hij zag een vriend
naar hem toekomen, — Een, wiens liefde hij langen tijd
versmaad, maar die hem in zijn tegenspoed niet vergeten
had. De kleeding, welke die Vriend droeg, waren wit
en onbevlekt; er kleefde geen smet aan; zij waren als
die voor een aanzienlijken heer, van een, die zoo'n hoogen
rang bekleedde, dat men 't niet verwachten kon, dat diens
voeten ooit den kerker „Veroordeeling" zouden betreden !
„Hij sprak den jeugdigen oproermaker liefderijk en mede-
lijdend aan. Hij zeide tot den veroordeelde, dat hij alles
verlaten, alles uit loutere liefde gewaagd had, om hem
van den dood te redden, dien hij verdiend had. Hij
waarschuwde hem, dat „Eechtvaardigheid" op het punt
stond die gevangenis binnen te treden, ten einde het
bloed van den gevangene te doen stroomen, dat er slechts
een weg van ontkoming was. Als de oproermaker met
zijn medelijdenden bezoeker van kleederen wilde verande-
ren, zijn eigene lompen uitdoen, om dat witte kleed aan
te trekken, dan — dan kon hij nog de gevangenis „Veroor-
deeling" ontkomen, en „Rechtvaardigheid" veilig voorbij