Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
verraders was uitgesproken. Onder dezen was een jongeling
dien ik niet behoef te noemen, die, nadat het vonnis
gevallen was, in eene gevangenis, „Veroordeeling'" gehee-
ten, werd gezet, totdat de scherprechter „Rechtvaardig-
heid,'' zou gezonden worden, om de uitspraak der wet
aan hem te voltrekken.
„Zeer hecht was zijne gevangenis, zeer dik waren hare
muren; het getraliede venster, waardoor het licht nau-
welijks kwam, verijdelde alle hoop op loslating. Soms
trachtte de jongeling zichzelven te vleien met het denk-
beeld," dat zijn vorst te goedertieren was om hem te
dooden; maar dan rees het vonnis van den rechter voor
zijn geest op, hij gevoelde, dat „Rechtvaardigheid" zijne
straf eischte. Dan weder zocht hij vermaak er in om de
vreeze des doods te verdrijven, en soms slaagde hij voor
eene wijle in deze ellendige pogingen. ïoch dwong de
gedachte aan wat hem te wachten was, hem om na te
denken; en waarlijk gelukkig kon hij niet zijn."
„Een ongelukkigen toestand om daarin te verkeeren,
merkte Nayland aan : „Het is van nature de toestand van
ons allen," zeide Thorn, „fVij hebben allen gezondigd en
derven de heerlijkheid Gods, wij zijn allen veroordeeld , en
rechtvaardig veroordeeld, en wat zou, behalve de hoop
op een beter leven daarboven, deze wereld anders zijn