Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
niemand den Heer zal zien. Ah iemand de Oeest van Chris-
tus niet heeft, die komt Hem niet toe. De Bijbel bevat een
overvloed van teksten om te bewijzen, dat voor de hal-
starrigen en ongehoorzamen, die geen berouw willen
toonen, de versmade genade des Heeren, tot grootere
straf zijn zal."
„Dat versta ik niet goed," zeide Willem Brown.
„Om u te verklaren, hoe onze redding alleen van den
Heer is, en waarom wij nochtans onze zaligheid met mees
en beving moeten toerken, zal ik u eene kleine allegorie
of gelijkenis verhalen. Weet wel, dat mijne vertelling
eene diepere beteekenis ten doel heeft, dan wat op het
eerste gezicht mocht schijnen; gebruik uw verstand om
die beteekenis te vatten. Ik vertel u de geschiedenis van
den mensch, — ik vertel u de geschiedenis van uzelven.
De geheele school luisterde met stilte en aandacht,
toen de onderwijzer na een oogenblik begon :
„Er was een groot en machtig Vorst, die over een
uitgestrekt koninkrijk regeerde. Maar hoe wijs en recht-
vaardig zijne wetten waren, geschikt om allen, die daaraan
gehoorzaamde, gelukkig te maken, waren er toch oproer-
makers, die tegen hun koning zich verzetten, zijne ge-
boden overtraden, zijne besluiten versmaadden, en zeer
rechtvaardig het doodvonnis verdienden, dat over hen als