Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
God noemen, dat ons van de rechtvaardige straf der
zonde spreekt?"
Jan antwoordde, op een zeer zachten toon, die niet
zou gehoord zijn, als er zulk eene groote stilte niet inde
kamer had geheerscht: „De ziel die zondigt^ zal devcen /"
„Wat zal er dan van ons allen worden?" riep Willem
Brown uit, die nog maar pas op de school gekomen was;
„moeten allen gestraft worden, die gezondigd hebben?
is er dan geen uitzicht op ontkomen?"
„Onze hoop is op den gezegend en Zoon van God, die op
aarde kwam , opdat Hij ons naar den hemel zou brengen —
die onze straf droeg, opdat wij in Zijn heil zouden deelen.
Door het geloof in Hem kan zelfs de grootste der zon-
daren gered worden — het bloed van Jezus Christus i'einigt
van alle zonden^
„Maar," zeide Nayland, „als zij, die veel, en zij, die
minder gezondigd hebben, allen naar den hemel gaan,
zoo zij slechts gelooven, dan lijkt het mij toe, dat 'ter
niet op aan komt, of wij trachten te gehoorzamen of
niet, —■ de Heer toch, die alles heeft gedaan, heeft voor
ons niets meer te doen overgelaten."
„God verhoede, dat gij zoo iets zoudt denken," viel
Thorn haastig in de rede."
„Allen moeten streven naar heiligheid^ zonder dewelke