Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
des kettings klein of groot is, de ketting is toch ge-
broken , en het schip is even zeker in gevaar, alsof het
in duizend stukken geslagen was."
„Nochthans geloof ikzeide Piet Nayland, „dat er
grootere zondaren en grootere geboden zijn, en dat wij
niet op een' lijn zullen geplaatst worden met dieven."
„Bedenkzeide Thorn bedaard , zich naar een jongen ,
die dicht bij hem zat keerende, „wat onze gezegende Heer
zelf zeide over de twee groote geboden der wet?"
zult liefhebben den Heere uwen God met geheel uw
hart, en met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand. Dit
is het eerde en het groote gebod. En het tweede aan dit
gelijk, is: Gij zult uwen naaste liefhebben aU uzehenP
„En zij, die deze groote geboden overtreden, moeten
natuurlijk groote zondaren zijn?"
Er heerschte nu een algemeen gemompel van toestem-
ming.
„En zeg mij nu," zeide Thorn, met meer ernst, terwijl
hij om zich heen zag, „wie van ons kan zeggen, dat hij
niet op eenigerlei wijze deze groote geboden overtreden
heeft — ze dikwijls overtreden — ze iederen dag van zyn
leven overtreden heeft?"
Niemand gaf een antwoord, — het geweten getuigde
in stilte tegen allen. Thorn vervolgde: „De Almachtige