Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
daaronder stoiul nu, met eene zeer verschillende hand,
het enkele, verschrikkelijke woord: bikf!
„Dit is eene uiterst onbedachtzame, — ik wenschte,
dat ik slechts eene onbedacldzame daad kon zeggen zeide
Thorn, met eene ernstige bijna toornige uitdrukking: „Ik
wil niet vragen, wie de schrijver is van deze wreede
beleediging, maar wij moeten vooronderstellen, dat hij,
die een ander alzoo oordeelt, niettegenstaande de ver-
maning: „Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt ^
zich tenminste bew^ust is, dat zijn eigen hart rein mag
heeten, dat hij nooit heeft gezondigd."
De kinderen keken elkander stilzwijgend aan, en toen
mompelde een van de oudste jongens, Piet Nayland, half-
luid: „Bewust van nooit een oortje gestolen te hebben
„Ik heb niet gezegd, bewust van nooit gestolen^ maar
van nooit gezondigd te hebben. Alle zonden is ongehoor-
zaamheid tegen den Allerhoogste, en verdient gestraft te
worden, 't zij het diefstal, laster, valschheid of onvriende-
lijkheid tegen elkander is. De wet, die ons verbiedt te
begeeren, werd even plechtig gegeven onder de donders
van den Siiiaï, en is even verplichtend voor den mensch,
als: Gij zult niet doodslaan. Als de kabelketting, waar-
van de veiligheid van een schip afhangt, in eenen storm
verbroken wordt, komt heter niet opaan, of de schakel