Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
1)
„l)at is een zeer goed gebetl, mijn jongen, alleen zou
ik nog willen, dat gij er iets bijvoegdet. Bid aldus:
„Hemelsche Vader, maak mij tot Uw eigen kind, vergeef
mij mijne zonden, en geef mij Uwen HeV igen opdat ik
nooit mijne kroon verliezen moge, om Jezus Christus' wil^
De Heilige Geest alleen kan u als een kind van God doen
leven — kan u heilig en geschikt maken voor den hemel;
en al wat wij vragen, moeten wij vragen in den naam
van den Zaligmaker. Nu Tijs, bedenk dat, ofschoon gij
Hem niet ziet, God toch hiery daar en overal is. lïij
luistert naar *tgeen wij zeggen; Hij is bereid te geven,
wat wij vragen; ja veel meer dan wij vragen. „Bid, en
gij zult ontvangen." Mijn wensch is, dat gij eens op de
vervulling van die belofte moogt aanspraak maken: „Die
overwint zal alles beërven, en Ik zal hem een God zijn,
en hij zal Mij een zoon zijn!" Openb. 21 : 7.
De gevangene losgelaten.
Wie kan zeggen: „Ik heb mijn hait gezuiverd,
ik ben rein van mijne zonde!"
Spr. 20 : 9.
Er waren vele vroolijke, jonge gezichten op de dag-
school , die door Willem Thorn gehouden werd, maar daar