Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
ik met mijne lippen, terwijl ik aan iets anders denk, en
somtijds vergeet ik 't geheel en al."
„Als gij zeker waart, dat uw Hemelsche Vader, ofschoon
gij Hem niet kondet zien, op dit oogenblik hier was, en
dat Hij u, wat gij ook vraagdet, schenken wilde, wat
zoudt gij dan zeggen?"
„Ik zou zeggen: „o Heer, maak mijne moeder weder
beter! o Heer, geef ons voedsel en kleederen en alles,
wat wij noodig hebben!""
„De Heer heeft Zijne discipelen leeren bidden: „Geef ons
heden ons dagelijksoh brood;" zeide Willem ïhorn, „en
daarom is 't goed dit te doen. Maar wij moeten bedenken, dat
God, veel beter weet dan wij weten, hoeveel wij wer-
kelijk noodig hebben. Hij heeft het niet geschikt geoor-
deeld al Zijn kinderen overvloed van voedsel of schoone
kleederen te geven. Gij herinnert u het vers, dat gij ver-
leden Zondag op school geleerd hebt; God heeft de armen
dezer wereld uitverkoren, om rijk te zijn in 't geloof, en
erfgenamen van het koninkrijk, dat Hij dengenen beloofd,
die Hem liefhebben." Maar zoudt gij om niets anders
bidden, ïijs?"
Na eene kleine poos, voegde de jongen er bij: nik zou
zeggen: „Hemelsche Vader, vergeef mij mijne zonden, en
doe mij nimmer mijne kroon verliezen.""