Boekgegevens
Titel: De koningszoon
Auteur: Tucker, Charlotte Maria
Uitgave: Amsterdam: M.S. Bromet, midden 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5831
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201147
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De koningszoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
lern ïhorn, „als de Heere Jezus niet voor onze zonden
gestorven was. Hij verliet den hemelkroon, opdat wij daar
kronen dragen konden; Hij werd een zoon des menschen,
opdat wij kinderen van God zouden worden, Hij stierf
den dood des kruises, opdat wij voor altijd leven zouden!"
„Ik weet," zeide de moeder van ïijs: „dat het bloed
van den Heere Jezus Christus van alle zonden reinigt."
„Maar ik zondig telkens en telkens weêr," riep ïijs uit.
„Ik doe alsof er voor mij geen kroon te verkrijgen is,
of zelfs geen begeerte heb een koningszoon te worden.
Er komt steeds iets in den weg en ik vergeet alles weder."
„Ja, de satan tracht u hier altijd wat onbeduidend
vermaak te laten kiezen. Hij benijdt u — hij wenscht,
dat gij nooit het paleis van den hemelschen Koning zult
binnentreden. Maar, geef uw hart aan Christus over en
het zal den satan nooit vergund worden u van God af
te trekken."
„Hij zal u iederen dag en ieder uur in verzoeking
brengen, om kwaad te doen; maar als gij den Heer aan-
roept, zal Hij u kracht geven, om als een koningszoon
te wandelen, en gij zult dagelijksch reden hebben om te
zeggen: „Gij zijt mijn Vader, mijn God, en de rotssteen
mijns heils."" Ps. 89 : 27.
„Ik vind het bidden een moeilijk werk. Somtijds bid