Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
d r a's, — in Afrika woest ij nen, — in Noord-Amerika
savanen of prairieën, — in Zuid-Amerika p a m p a's
en 11 a n o's.
Slechts enkele beperkte vlakten binnen in de vastlanden liggen
dieper dan de zeespiegel; men noemt ze inzinkingen van
de aardkorst. Het is vrij natuurlijk dat die laagten tot water-
bekkens dienen; de Pontisch-Kaspische inzinking, met de Kas-
pische zee en het Aral-meer, vormt zulk een bekken, waarin de
oppervlakte van de Kaspische zee 25 m. beneden den spiegel van
den Oceaan ligt. Eene nog diepere inzinking, welke aan eene
geweldige scheuring en inzakking van gebergten doet denken, is
het Jordaan-dal, strekkende van het meer vffn Tiberias tot de
Doode zee; het eerste ligt 202, de laatste 392 m. diep onder
den spiegel der Middellandsche zee, en daar de Doode zee op
enkele plaatsen 550 m. diep is, zoo ligt haar bodem 942 m,
lagér dan de zeespiegel.
64, Hoogvlakten. De hooglanden bestaan uit h o o g v 1 a k-
ten, bergen en gebergten; die berglanden, welke den
overgang van laag- tot hoogland uitmaken, noemt men gewoonlijk
het terrassenland. De hoogvlakten, — alle meer dan
8—400 meter boven den zeespiegel liggende vlakten, — worden
onderscheiden in eigentlijke hoogvlakten en in p 1 a t e a u x of
tafellanden: de eerste zijn door hooger gebergten omringd en doen
zich voor als verdroogde bekkens van vroegere meren, zooals de
hoogvlakte van Tibet, ter hoogte van 3200—3900 meter; --
de plateanx of tafeUanden zijn daarentegen gevormd door meer
of minder waterpas op elkander gestapelde berglagen, waarvan
Abessinië en Zuid-Afrika de machtigste vertegenwoordigers zijn;
aan de eene zijde zijn ze gewoonlijk door een bergketen begrensd,
terwijl ze aan de andere zijde in terrassen steil afdalen naar bet
laagland of de kust.
65. Gebergten. De gebergten onderscheidt men naar de vol-
strekte hoogte in middelgebergten met toppen van 600-^
8500 meter, en in hooggebergten met nog hooger toppen,
zonder dat men echter aan eene al te scherpe begrenzing moet
hechten; uit een geologisch oogpönt is de onderscheiding naar