Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
van het land tusschen die beide grenzen doen ons zien, hoe
hoog de oppervlakte zich boven het grondvlak verheft; men
noemt dit dan de volstrekte hoogte, in tegenoverstelling
van de betrekkei ij ke hoogte, welke eigentlijk slechts eene
vergelijking met naburige deelen van de oppervlakte is.
Voor de verschillende werelddeelen bedraagt de gemiddelde
volstrekte hoogte:
Europa. . . . . 210 meter;
Noord-Amerika . . 230 ,/ ;
Zuid-Amerika... 345 » ;
Azië...... 360 „ ;
De berekeningen voor Afrika en Australië kunnen wegens de
onbekende binnenlanden niet nauwkeurig zijn, maar men schat
Afrika even hoog als Azië, en Australië gelijk aan Europa,
zoodat men tot eene gemiddelde hoogte van 345 m. geraakt;
hetgeen zóó onbeduidend is in verhouding tot de middellijn
der Aarde, dat men die 't best kan vergelijken met eene laag
vernis op eene flinke globe.
Op het land moet men onderscheid maken naar de volstrekte
hoogte tusschen laag- en hooglanden; naar de gedaante
der oppervlakte tusschen vlakten, bergen en berg-
ketenen. De laaglanden begrenzen in den regel de Zee, en
verheffen zich meer binnenwaarts in den vorm van scheve vlak-
ken of trapvormig als terrassen steeds hooger, soms tot eene
aanzienlijke hoogte boven de Zee. Als grens tusschen laag- en
hoogland is het verkieslijk de gemiddelde hoogte van het vast-
land (345 meter) aan te nemen; wat hooger is heet hoogland,
wat daar onder blijft laagland.
63. Lage vlakten. De laaglanden zijn niet bepaald vlak,
want dikwerf verheffen er zich heuvels, lage landruggen of alleen-
staande bergen op. Naar het uiterlijk aanzien, dat de uitgestrekte
laaglanden in de verschillende Werelddeelen bezitten, meestal
door eenen éénvormigen plantengroei aangeduid, worden ze ook
verschillend genoemd: in N.W. Middel-Europa heiden, —in
Hongarije p u s z t e n (poesten), — in Zuid-Rusland en West-
Azië steppen, — aan de noordkusten van Rusland en Siberië,
alwaar de moerassige vlakten meestal bevroren zijn, toen-
/■
/
/