Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
bij Noord-Amerika:
Groenland .... 14700 Cuba......2158
De Noord-Archipel . 10000 New-Foundland . . 1691
De West-Archipel . . 4200 Haïti......1319
bij Zuid-Amerika:
De Archipel v. Chiloé. 600 Vuurland.....1600
bij Australië:
Nieuw-Guinea . . . 14210 Tasmania.....1233
Nieuw-Zeeland , . . 4998 Hawaii (1) . . . . 229
61. Soorten van eilanden. Eene vergelijking der eilanden
toont eene groote verscheidenheid aan in vorm; deze heeft eene
gewichtige beteekenis, daar men er den oorsprong uit kan af-
leiden. De lange, smalle eilanden zijn duidelijk te onderscheiden
van de ronde of elliptische; de eerste liggen dikwerf in rijen
achter elkander, als 't ware ketens vormend, wier lengte-as in
dezelfde richting ligt, en dus op bergreeksen gelijkend; zij ver-
wijderen zich zelden vér van de kust, en derhalve noemt men
ze met volle recht vastland- of kus t-eilanden. De groote
eilandkring van Nieuw-Guinea tot Nieuw-Zeeland, op eenigen
afstand Nieuw-Hollands kust volgend, behoort tot die soort;
zoo ook de Japansche eilanden langs de Oostkust van Azië,
de Antillen, de Nederlandsche en Oost-Friesche Noordzee-
eilanden, de Lofodden, de Dalmatische eilanden; welke met
nog vele andere groepen duidelijk bewijzen, dat ze eenmaal aan
het vastland behoorden. Ook Madagascar, Ceilon en Groot-
Britanje zijn deelen van de naburige vastlanden.
De meeste ronde eilanden zijn daarentegen oceanische,
en worden in hooge en lage onderscheiden, waarvan de eerste
soort het talrijkst is; van de Australische eilanden zijn er on-
geveer 350 hooge (vulcanische) en 280 lage (koraal-) eilanden,
62. Hoogte der vastlanden. De oppervlakte van
eene landstreek is de vlakte, welke zij den dampkring toewendt;
de grondvlakte is de horizontale doorsnede ter hoogte van
den zeespiegel; de opstaande (verticale) doorsneden
(1) Het grootste der Sandwichs-eilanden en van al de 625 Polynesi-
sche eilanden.