Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
werelddeel Amerika vinden tvij «en langen en smallen Oceaan,
den Atlantischen, een ware brug Toor höt handelsverkeer.
De noordelijke vastlanden hebben veel meer groote binnenzeeën
en schiereilanden rondom zich dan de zuidelijke, en veel meer
dieren en planten gemeen, hetgeen eene gemaklijke verbreiding
der bewoners in de hand werkte, zoodat däär dan ook het ware
tooneel der wereldgeschiedenis wordt gevonden.
De groote eilanden in de nabijheid der vastlanden gelegen,
zooals Ceilon, Madagascar en Tasmania zijn te beschouwen als
losgereeten gedeelten dier vastlanden; daartegenover staan de
verspreide of oceanische eilanden, waarvan de hooge aan vul-
kanische oorzaken, de lage aan koraalbonw hun ontstaan te
danken hebben.
59. Kust-ontwikkeling. De sterke ontwikkeling der
kusten van het eene Werelddeel, de afgeronde vorm van het
ander, eischt eene andere beschouwing, daar de toegankelqkheid
van het binnenland, en derhalve de ontwikkeling vatn land en bewo-
ners daarmede in nauw verband staan. Het kleine Europa is in flit
opzicht het meest begunstigd , daar het eene kustlengte van 4300
mijl bezit, terwijl het ruim driemaal grooter Afrika slechts 8820 m.
kust kan aanwijzen. Neemt men de kust-ontwikkeling in ver-
houding tot de oppervlakte van Europa gelijk 1, dan verkrijgt
men voor:
Azië......0,85;
Afrika.....0,475
Noord-Amerika 0,92;
Zuid-Amerika . 0,59;
Australië. . . . 0,46;
terwijl de grootte der werelddeelen in de volgende onderlinge
verhouding staat:
Europa = 1, ongeveer 8,887o van het Vastland';
Australië = 0,9 , 6,20«/„ ff II » '5
Zd.-Amerika = 1,8 » 12,40»/o » II » ^
Nd.-Amerika = 2,88 » 16,66»/, » i> ff
Afrika = 3, • „ 22,227„ n K H ;
Azië = 4,55 „ 83,83»/o p U » ;
de Poollanden « 0,847„ » ! «r ;