Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Werelddeel Amerika; de meridiaan langs Ferro getrokken strekt
dan tot grenslijn. Edgentliflk vormen die Werelddeelen slechts
twee groote vastland-groepen: de OosteKjke met de
eerstgenoemde vier Werelddeelen, de Westelijke met het meer
afgezonderd liggend Amerika, zoodat het Oostelijk halfrond
ruim 2maal meer land bevat dat het Westelijk, gelijk uit deze
opgave blijkt:
Westelijk Halfrond.
Amerika (773400 V. M.)
te welen:
Noord-Amerika 451200 V. M.
Zuid-Amerika 322200 - -
Oostelyk
Europa . ,
Azië . . .
Afrika. . .
Australië. .
Halfrond.
182203 V. M'.
794000 „ „
552000 „ ,
181400 „ „
Te zamen. . 773400 „ , Te zamen . 1689600 » »
Beschouwt men de verdeeling van de landoppervlakte naar
de verschillende luchtstreken, dan blijkt: dat de beide heete
gordels (N. en Z.) ongeveer evenveel land bevatten, de noor-
delijke 26, de zuidelijke 24%; in de noordelijke gematigde gordel
zijn 53, in de zuidelijke 7% land; die noordelijke gordel omvat
ongeveer de helft van al het land der aarde en 7i maal meer
dan de zuidelijke. Tot de koude luchtstreken, grootendeels in
het noorden, behoort slechts jV al het vaste land.
58. Vastlanden. Velen hebben zich bezig gehouden om een
bepaald stelsel te ontdekken in de ligging en groepeering der
Vastlanden eii Zeebekkens. Eén regel is althans sterk in 't oog
springend : toeneming der landmassa's naar het N., afne-
ming naar het Z. De vastlanden breiden zich in het noor-
den in de breedte uit, terwijl zij naar het zuiden spits uitloopen;
en de zuidwestzijde vertoont telkens eenen min of meer diepen
inham, zoowel in Afrika als in Zuid-Amerika en Nieuw-Holland.
Voor 't overige zijn de beide hoofdgroepen al zeer afwijkend
van vorm; de grootste uitbreiding van de oostelijke groep van
het W. naar het O. bedraagt 2300 mijl, driemaal meer dan de
grootste breedte van de westelijke groep, welke daarentegen van
het N. naar het Z. eene lengte bezit van 2000 mijl, waarbij de
oostelijke weer ver ten achteren blijft; naast het lange, smalle