Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
c;.
Hoewel het hoogstmoeilijk is de waarde van getallen te be-
vatten, wanneer zij zich zoover verheffen boven hetgeen dagelijks
rondom ons te zien is of voorvalt, is het toch noodig de grootte
onzer woonplaats te kennen. Zij heeft een middellijn aan den
evenaar van 1718,5 mijl, en de as der polen is 1712,5 mijl
groot; de omvang bedraagt 5400 mijl, en daar het oppervlak
van een bol gelijk is aan het produkt van den omtrek met de
middellijn, zoo is de oppervlakte der Aarde (de afplatting in
acht nemende) 9 288000 □ mijl groot. Meetkundig wordt elke
cirkel in 390 graden verdeeld; derhalve zijn ook de groote cir-
kels, rondom de Aarde denkbeeldig getrokken, in zulke graden
verdeeld; aan den evenaar is elke graad (») dus 15 mijl groot
(860 . 15 = 5400).
De dichtheid der Aarde staat in verband tot hare gedaante; indien
die niet bekend'ware geweest, zou nimmer de juiste afplatting
bekend zijn geworden. Door tallooze vindingrijke en telkens her-
haalde proefnemingen met de loodlijn en nauwgezette berekening
van de aantrekkingskracht der verschillende hemellichamen, weten
wij met tamelijke zekerheid dat de Aarde eene gemiddelde dicht-
heid heeft van 5^ maal het water, met andere woorden: dat,
ofschoon de zichtbare aardkorst niet zóó inééngedrongen is, de
geheele massa, waaruit onze bol bestaat, ruim 5^ maal meer
weegt dan eene gelijke hoeveelheid water.
3. Bewegingen, dag en nacht, seizoenen. De bewegin-
gen der Aarde, welke van onmiddellijken invloed zijn op haren
tegenwoordigen bewoonbaren toestand, zijn tweederlei. Vooreerst