Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE HOOFDSTUK.
DE VASTE OPPERVLAKTE.
57. Verdeeling van het land en het water. Onze beste
landkaarten bezitten slechts eene tijdelijke waarde, want zij doen
ons wel, de tegenwoordige gedaante der oppervlakte kennen,
maar deze'is altijd aan afwisseling onderhevig geweest, en on-
dergaat nog Voortdurend wijzigingen, al mag men het er voor
houden, dat de geweldige omkeeringen van voorheen zich niet
lichtelijk zullen herhalen, en wij een tijdperk van meer gelijk-
matige veranderingen zijn ingetreden.
Wij vermeldden reeds, dat slechts één vierde (0,266) der
aardoppervlakte zich boven den spiegel van den Oceaan verheft,
zoodat de verhouding van land tot water kan worden uitgedrukt
door de cijfers 1:2,7. De geheele oppervlakte wordt berekend
9261000 vierkante geogr. mijlen te bedragen, waarvan 2463000 m.
land en 6 788000 m. water.
Die verdeeling van water en land is zeer ongelijkmatig; de
hoofdmassa's land liggen in het Noordelijk halfrond, de uitge-
strekste zeeën in het Zuidelijk; in het Noordelijk halfrond be-
draagt het land 40»/„ der oppervlakte, in het Zuidelijk slechts
13"/o; derhalve heeft het eerste ruim Smaal meer land dan het
laatsteen is de verhouding van beider water-oppervlakte als 7:20.
Wilde men de Aarde echter in twee halfronden deelen waarvan
het een het meeste land , het ander het meeste water bevat, dan
zou men een grooten cirkel moeten trekken met Londen als
middelpunt; voor het waterrijk , zuidwestelijk halfrond blijven
dan alleen over: gedeelten van Amerika, Australië, de Indische
archipel en het Zuidpoolland; dit zou dus voor deel uit
zee bestaan.
Gemeenlijk wordt de wereldkaart door twee halfronden voor-
gesteld : een Oostelijk met de vastlanden der Werelddeelen Eu-
ropa, Azië, Afrika en Australië, en een Westelijk met het