Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
: 80
'V; ■
/ rivieren en beken , welker aanzienlijke toevoer de verdamping
-''.( belet, die daar natuurlijk verbazend groot is.
Geen streek der aarde is zoo rijk aan besloten meren , we-
gens de uitgebreidheid met den naam van binnenzeeën te be-
stempelen , als Middel-Azië ; vooreerst de Kaspische zee ruim
14 maal grooter dan ons land, 25 meter lager liggend dan de
spiegel van den Oceaan, in 't noorden ondiep en brak, in de
zuidelijke helft diep en veel zouter; het naburig doch vrij wat
hooger liggend Aral-meer, ondiep en zout, maar niettegenstaande
de aanzienlijke toevoer van stroomend zoet water, steeds meer
en meer verdampend, voorheen waarschijnlijk met de Kaspische
zee verbonden; voorts eene reeks van steppenmeren , zoowel ten
N. als ten Z. van den Thian-sjan; het Baikal-meer in het N.
j' maakt een uitzondering als stroomend zoetwatermeer op 440 m.
hoogte, en is 1250 m. diep en zoo groot als Nederland.
In Europa zijn duizende meren, van zeer verschillende grootte,
van eenige hectaren tot honderde vierkante mijlen groot (het
Ladoga 413 v. m.), maar allen zoet water bevattende, behalve
het Neusiedler- en Platten-meer in Hongarije en het Elton-meer
in Rusland's steppen. Het rijkst aan meren is Finland en
Zweden, benevens de aangrenzende streken van Eusland, met de
aanzienlijkste Europeesche meren, het Ladoga en Onega, voorts
de Duitsche landen langs de Oostzee tot de VVeser in het W.; ook
de Aipenhellingen zijn rijk aan meren, waarvan vele wegens
hunne schoonheid vermaard zijn, terwijl ons land in verhou-
ding tot de grootte mede veel meren bevat, die wegens de vlakke
en meestal naakte oevers weinig toebrengen tot de schilderach-
tigheid van het, landschap, en uit den aard der zaak beperkt
van grootte en wegens den moerassigen bodem niet diep zijn.
Het merkwaardigste onder onze meren is een plasje nabij Ro-
kanje (eiland Voorne), welks water wegens den rijkdom aan
opgeloste kalkstoffen alle voorwerpen met eene doorschijnende
verglazing overdekt.
Het hoogste meer der aarde ligt in Tibet, op 5000 m. hoogte:
in Europa ligt in het Zwitsersch kanton Unterwalden, het
hoogste meertje van dat werelddeel, 2192 m. boven de Zee. Een
aanmerkelijk verschil met de Doode zee in Palestina, die 400 m.