Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
nemen door de onderscheiden werelddeelen, om er eenige merlc-
waardigheden van te leeren kennen.
De groote jNoord-Amerikaansche meren, met
name onderscheiden in het Boven-, Michigan-, Huron-, Erie-
en Ontario-meer, vormen een stelsel van zoet water, afstroo-
mend door de St. Laurensrivier, zooals er geen ander op de
aarde bestaat; de oppervlakte beslaat toch 5000 v. geogr. mijl,
dus ruim 8 maal die van geheel Nederland, terwijl het opmer-
king verdient, dat het grootste dier vijf meren , het Boven-meer ,
ruim 188 meter boven den zeespiegel ligt , maar wel 400 meter
diep is, en derhalve aan eene belangrijke inzinking doet denken.
De Michigan- en Huron-meren zijn slechts weinig lager gele-
gen , het Ontario-meer natuurlijk het laagst van allen op 70 m.
hoogte, met eene diepte van wel 1100 m.
Ten noorden dezer groep liggen over Britsch Noord-Amerika
eene tallooze menigte groote en kleine meren verspreid , zooals
men dit nergens elders terugvindt; wij noemen slechts de
Groote Beeren- en Slaven-meren, de Athabasca- en Win-
nipeg-meren. Merkwaardig is ten westen van het Rotsgebergte
het bassin van het Groote Zoutmeer, alwaar nog een tal van
kleinere zoute meren voorkomt, terwijl het Utah-meer als eenige
zoete plas in het pas genoemde Groote Zoutmeer uitstroomt.
Zuid-Amerika bezit op eene hoogte van 3884 meter in den
Andes-keten het groote zoutmeer van Titicaca, door die hooge
ligging eenig in zijne soort; anders zijn er weinige groote meren
dan het met de Zee in verbinding staande meer van Maracaïbo,
dat alleen nabij de nog geen mijl breede monding eenigszins
zout of liever brak is.
In het midden van Hoog-Afrika, onder den evenaar, schijnt
een bekken met groote meren met dat der Canadasche meren
in uitgestrektheid te willen wedijveren ; goeddeels voeden zij den
Nijl, zooals het Albert- en Victoria-Nyanza, terwijl het Tan-
ganyika-meer door de Congo naar de Westkust afstroomt; nog
meer aanzienlijke plassen liggen iets zuid-oostelijker; allen met
zoet water evenals het Tsadmeer in het hart van Noord-Afrika,
dat merkwaardig is als verzamelaar van hel water eener menigte