Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
De zoogenaamde zoetwatermeren bevatten gemeenlijk weinig
vreemde bestanddeelen, althans minder dan men zou verwachten;
doch de zoutwaterbekkens verschillen onderling des te meer,
en bevatten soms buitengemeen veel vaste stoifen of opgeloste
bestanddeelen. Zoo vindt men in het Elton-meer (Gouv. Saratof)
in 1000 deelen water, wel 256i deelen opgeloste zouten, bij
een soortelijk gewicht van 1,283; — de Doode zee in Pales-
tina bevat 24% opgeloste zouten en mineralen, met een soor-
telijk gewicht van 1,172; — daarentegen bevat het meer van
Genève in 10000 deelen water slechts een en een half deel
vaste of opgeloste stoffen. Het water van de Kaspische zee is
zout, maar minder dan het gewone zeewater, terwijl dat van de
Zwarte zee, waarmede zij voorheen toch in verbinding stond wel
tweemaal zouter is. Zwaar met keukenzout bezwangerde meren
leveren ook dikwerf nog andere bestanddeelen op, asphalt,
natron, enz.
De meeste meren hebben eenen vrij gelijkmatigen waterstand,
al merkt men wel eens onverklaarbare ongelijkmatigheden op;
maar er zijn anderen, die voortdurend hun spiegel zien ver-
lagen, met name een aantal steppenmeren; weer anderen, die
bij afwisseling in tijdperken van meerdere jaren toe- en af-
nemen ; eindelyk ook enkelen, die periodiek met water gevuld
werden en spoedig weder droogloopen, zooals het bekende Zirk-
nitser-meer in Karinthië, dat door 400 trechtvormige kanalen
met den hollen kalkbodem in verbinding schijnt te staan; waar
jaarlijks maanden lang water staat, wordt in den zomer en herfst
gejaagd en vee geweid.
De verdamping is een gewichtige factor van de vermindering
der watermassa: meren, vroeger ongetwijfeld verbonden, zijn
daardoor gescheiden, zooals de Kaspische zee en het Aral-meer,
en vele minder uitgestrekte. Dat een aantal meren door de
krachtige verdamping in waterhoeveelheid afneemt, wordt bewe-
zen door het vinden van schelpen, ja van sehelplagen, hoog boven
den tegenwoordigen waterspiegel; zoodra deze zinkt beneden de
bedding van de rivier, welke de afstrooming bevorderde, ver-
andert het karakter, en wordt het voorheen open meer een
besloten waterplas, waarvan een aantal voorbeelden zijn op te