Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
den Oceaan dat water toevoeren, zoogenaamde open meren; —
anderen ontvangen wel water uit rivieren of beken, maar hebben
geen zichtbare afvloeiing, besloten meren ; — weer anderen
worden op onmerkbare wijze gespijsd maar bezitten eene regel-
matige afvloeiing; — nog anderen missen zoowel aan- als af-
voer-kanalen ; — eindelijk zijn er ook die periodiek opdrogen
en weer gevuld raken, of althans aan herhaalde rijzing en da-
ling van den waterspiegel zijn onderworpen.
Eene andere onderscheiding is die in meren met zoet- en
met zout- water; vooral in Westelijk- en Middel Azië vindt men
het gebied dezer laatsten, al kan Noord-Amerika het Groote
Zoutmeer en Zuid-Amerika het Titicaca-meer als uitgestrekte
zoute waterplassen aanwijzen ; kleinere zijn in tallooze menigte
over al de werelddeelen verspreid. De meren verfraaien niet
alleen het landschap, maar zijn van onberekenbaar nut : hier
en daar temperen zij de dorheid en de droogte der winden en
bevorderen frissche luchtstroomingen ; maar vrij algemeen die-
nen zij ter beteugeling van de overstroomingen , die het snel
smelten van de sneeuw anders onvermijdelijk jaarlijks zou ver-
oorzaken , terwijl dat water thans in deze ruime bekkens wordt
opgevangen, die ook als filtreermachines van het water der af-
stroomende rivieren dienst doen; op hun bodem toch bezinken
de vaste en ook de opgeloste minerale bestanddeelen door de
beken en bergstroomen meegevoerd, en helder als kristal verlaat
de stroom den waterboezem ; wie zich daarvan wil overtuigen,
zie hoe troebel, onsmakelijk grijs-grauw het water is, dat de
Rhône in het meer van Genève voert, en hoe zuiver zij bij de
stad Genève het meer weer verlaat.
De kleur van het water der meren is zeer onderscheiden ; veelal
tusschen blauw en heldergroen afwisselend, soms den bruinen
tint der omringende rotsen afspiegelend, zelden troebel. Be-
kend is het heerlijk donkerblauw van het evenwel zeer door-
zichtig water van vele Zwitsersche meren: het Boven-meer in
Noord-Amerika is minder getint en nog helderder, het Wetter-
meer in Zweden laat toe, dat men op meer dan 20 meter diepte
een klein geldstuk ziet liggen; op zulke meren varende is het
of men in de lucht zweeft.
m