Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
stralen zóó helder, dat menig nacht daardoor ver-
licht wordt. Aan hare nabijheid is het toe te
schrijven dat zij ons bijna even groot toeschijnt
als onze Zon, ofschoon haar middeüijn viermaal
kleiner dan die der Aarde is, terwijl de middellijn
van onze Zon daarent^en 107maal grooter dan die
van onzen wereldbol is.
2. Gedaante, grootte, dichtheid. De Aarde
is te beschouwen als een bol. Eerst 20 eeuwen
geleden drong deze waarheid tot het menschdom
door, het was Ptolemaeus die daarop de aandacht
vestigde. Thans begrijpen wij niet, hoe men zoo
lang verzuimde op te merken, dat er zooveel be-
wijzen zijn bij te brengen voor dat feit. Uit zee
zag men toch eerst de toppen der bergen aan den
horizont verrijzen, dan de helling, eindelijk den
voet; van de kust zag men den mast vóór dat men
het schip zag naderen, zoowel toen als nu. Sedert
bevestigden talrijke reizen, in alle richtingen rondom
de wereld volbracht, de vroeger zoo betwijfelde
waarheid.
Een noodwendig gevolg van de bolronde gedaante
der Aarde is, dat de horizont zich als een kring
aan de oogen des beschouwers voordoet. Deze
kring is echter zeer beperkt: van den hoogsten toren
van ons land zien wij slechts ruim 5 geogr. mijlen
vér, van den top van den Montblanc 33,5 mijlen,
van den hoogst bekenden bergtop naauwelijks
50 mijlen. Deze schijnbare horizont, de kim ge-
noemd, verschilt dus aanmerkelijk van den waren horizont, in
de sterrekunde gebraikelijk, welke wordt voorgesteld door een
grooten cirkel, waarvan het vlak den bol snijdt juist op 90"
afstand van den waarnemer.
Volkomen bolrond is de Aarde echter niet; aan de polen of
aspunten is zij eenigszins afgeplat, zoodat de as ongeveer ylyste
of 6 mijlen korter is dan de middellijn aan den evenaar, die de
Aarde in een noorder en zuider halfrond scheidt.
O
I