Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
in Azië de Ob en Jenissei, in Europa de Taag, Theems, Severtf,
Elbe.
Merkwaardiger zijn de mondingen in H a f f e n, dat wil zeggen
in ondiepe golven of strandmeren welke door smalle zandige
landtongen van de Zee gescheiden zijn, waarmee zij slechts
middels een of weinige, meestal nauwe kanalen verbonden zijn.
Men vindt deze in de eerste plaats aan de Oostzee; alwaar de
Weichsel en de Pregel het Frische Hafi en de Memel het Koer-
sche Haff vormen, beide door gelijknamige Nehrungen
van de Zee gescheiden; de Weichsel heeft echter door haren
hoofdarm ook nog dadelijke gemeenschap met de Zee. De
Oder vormt een tamelijk diep Haff, dat echter door de eilanden
Usedom en Wollin, dus door geen Nehrung van de Oostzee is
gescheiden.
Aan de vlakke noordwestelijke kusten van de Adriatische Zee
treffen wij weer eene andere, ofschoon soortgelijke vorming aan;
wij bedoelen de lagunen, te midden waaraan Venetië en enkele
andere steden zijn gebouwd; het zijn ondiepe plassen of moeras-
sige meren, door onvolkomen, natuurlijke dammen voor hel ge-
weld der golven beschut.
52. De belangrijkste rivieren. Eene lijst der belangrijkste
rivieren besluite dit overzicht:
Lengte Stroom-
Naam. Mondt in Geogr. gebied
M. □ g. M.
Gebied van de Noordelijke IJszee.
Ob Noordelijke IJszee 570 61384
Lena Noordelijke IJszee 544 45112
Jenissei Noordelijke IJszee 540 51140
Mackenzie Noordelijke IJszee 310 19178
Petsjora Noordelijke IJszee 243 5550 ?
Indigirka Noordelijke IJszee 188 6756?
Dwina Witte Zee 171 6712
Gebied van den Atlantischen Oceaan.
Nijl Middellandsche Zee 820?
56213
38000?