Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
meerdere armen verdeelt, soms met tallooze vertakkingen ontelbare
eilanden omstrengelend. Niet altijd staat de grootte van de
delta in juiste verhouding tot die van den stroom, maar toch
is het natuurlijk, dat de grootste delta's gemeenlijk door groote
rivieren worden gevormd; zoo is die van den Nijl een in de
Zee uitgebouwd driehoekig, geheel vlak stuk land van 4C0 vierk.
geogr. mijl, grootendeels hoogstvruchtbaar en met strandmeren
omzoomd; — de Ganges- en Bramapoetra-delta is wel dubbel
zoo groot, maar bestaat uit tallooze moerassige, hoofdzakelijk
door wilde dieren bewoonde eilanden; het jaarlijks afgevoerde
slijk wordt er geschat eeue laag van een meter dikte en 3| vierk.
geogr. mijl uitgebreidheid te kunnen vormen; — de Rijn-delta
is in verloop van eeuwen aan verbazende afwisselingen blootge-
steld geweest; het was een lange strijd tusschen land en water;
terwijl het slib den bodem ophoogde , brak de Zee soms door
den weekeu grond en spoelde het aangewonnen land grootendeels
weg; thans blijft men gewoonlijk meester van de woedende
golven, maar toch is de vijand niet getemd te achten; voort-
durend moet de bewoner met beleid en geestkracht den aanval
afweren. Hier en daar wordt de Zee teruggedrongen door in-
polderingen, of tracht men door leidammen aanslibbing te be-
vorderen; maar niet zelden vernietigt een enkele vloed het werk
van jaren vlijt en overleg.
Onder de grootste delta's noemen wij voorts die van den
Niger, van de Zambesi, van den Orinoco, van de Missisippi —
vooral merkwaardig om hare grillige gedaante, — van den Donau,
van de Rhóne, van de Po en van de Wolga, welke laatste in
eene binnenzee, de Kaspische zee, mondt.
Geheel anders is het gesteld met de monding van die rivieren,
welke zich door een e s t u a r i e, eigenlijk eene negatieve
delta in den Oceaan werpen; zulk eene breede golf heeft dik-
wijls haar oorsprong te danken of aan de groote diepte van de
zee bij de monding der rivier, zoodat zich nog geen delta kon
vormen, of aan het langs de kust strijken van eene zeestrooming
die alle vaste bestanddeelen dadelijk wegvoert en verspreidt.
De La Plata-rivier bezit stellig al een zeer ruime estuarie; in
Amerika noemen wij nog de Amazonen- en St. Laurens-rivieren;