Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
rivieren zich reeds zeer kort na hare geboorte in den Oceaan
werpen, bereiken weer vele anderen dat einddoel nimmer; in
de meeste werelddeelen zijn een aantal stroomen, die zich in
het binnenland verliezen. Meestal monden zij in zoutwater-meren,
waaruit men het gevolg kan trekken, dat wij met eene voor-
malige zeebedding te doen hebben, ofschoon de hooge ligging
van velen alsdan aan krachtige opheffingen van den bodem doet
denken. De Kaspische Zee op de grenzen van Europa en Azië
is het uitgestrekste bekken van dien aard, en in middel-Azië
zijn die stroomen, welke den Oceaan niet bereiken, het talrijkst;
ook Afrika bezit in en om het ïsadmeer een aanzienlijk bin-
ncnlandsch stroomgebied; Noord-Amerika kan op het Groote
Zoutmeer wijzen, Zuid-Amerika op het Titicatameer, terwijl ook
in Nieuw-Holland dergelijke bassins bestaan, zonder gemeenschap
met den Oceaan.
In verschillende woestijnen en steppen loopen voorts rivieren
uit, die althans in enkele seizoenen een meer of minder aan-
zienlijken waterrijkdom bezitten, en zich in den zandigen of
drassigen bodem verliezen; natuurlijk is de heete gordel in dit
opzicht het rijkst.
Op zeer onderscheidene wijzen worden de rivieren geboren,
maar wij zien uit het meegedeelde, dat het einde van hun loop
geen mindere verscheidenheid aanbiedt; nog duidelijker zal dit
blijken als wij een nauwgezetter onderzoek instellen.
51. Rivier-mondingen. Vooreerst zien wij de vorming van
een delta bij vele groote rivieren, hetzij dat onderweg een
meer tot legeringsplaats van de afgevoerde vaste bestanddeelen
strekt, hetzij dat ze als de Nijl nä een langen loop in Zee
monden. Terwijl de meren daardoor soms geheel gevuld worden
en zoodoende verdwijnen, heeft in de Zee slechts eene langzame
maar gestadige toeneming van land plaats; zeker niet onbelangrijk,
wanneer men bedenkt, dat het grootste deel van ons vaderland
aldus is ontstaan. Bij de ontmoeting van de rivier en het zeewater,
wordt de eerste in haar loop gestremd, eene bezinking van het
gruis, zand of slijk grijpt plaats, en vooral aan kusten met
weinig vloed en eb wordt nieuw land gevormd, waar de rivier
zich met moeite een weg doorheen baant, zoodat zij zich in