Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
welke geene gelegenheid hebben deze, evenals de Rijn, in groote
meren te laten bezinken, veel onzuiverder zijn. De Siberische
rivieren voeren zelfs zulke groote hoeveelheden vaste stoffen mee,
dat die verplaatsing na verloop van enkele eeuwen reeds in-
vloed moet uitoefenen op de helling van de as der aarde. Maar
die vaste bestanddeelen vinden wij niet alleen aan de monding
terug; in de beddingen der langzaam stroomende rivieren vormen
zich ondiepten, zand- en slijkbanken en eilanden, — langs de
oevers, zoogenaamde uiterwaarden, wier gedaante en ligging
telkens en vooral door hooge waterstanden veranderen, gelijk
wij het best bij onze rivieren kunnen waarnemen; de bodem
dier uiterwaarden behoort tot de vruchtbaarste stukjes grond.
48. Waterrijkdom. Ofschoon wij er reeds in het algemeen
op wezen, dat de rivieren niet altijd evenveel water afvoeren,
dienen wij hierop terug te komen, om op de aanleidende oor-
zaken te wijzen. Dat in landen alwaar sneeuwgebergten zeldzaam
voorkomen en de regenval zich tot een enkel seizoen bepaalt,
groote rivieren gedurende eenige maanden letterlijk uitdrogen,
gelijk wij in Afrika en Nieuvv-TIolland kunnen zien, behoeft
ons geen verwondering te baren. Evenmin bevreemdt het ons
dat enkele stroomen aan rijzing en val zijn onderworpen, al
kunnen wij er vooralsnog de juiste oorzaak niet van opsporen;
in ieder geval staat die afwisseling met droge en natte seizoenen
of met het smelten van de sneeuw in verband. Krachtiger en
regelmatiger dan bij den Nijl treedt dit verschijnsel nergens op,
hetgeen natuurlijk is toe te schrijven aan het enge stroomdal,
dat in een loop door 15 breedte-graden geen enkele nevenrivier
opneemt. Deze rivier is bij Kaïro in April het laagst, maar
begint in Juni te rijzen; die rijzing bedraagt in Opper-Egypte
ruim 10 m , te Kaïro bijna 8 m. (7 zijn voldoende voor een
vruchtbaar jaar) , nabij de Zee op de Delta nog ruim één m.
Van 24 September tot half October blijft die hooge stand aan-
houden , op den 10 Noy. is hij tot op de helft gevallen en
neemt tot April af. De vruchtbare slib, welke het water aller-
wege afzet, draagt niet weinig bij tot het slagen van de in dat
land zoo bijzonder rijke oogsten.
49. Invloed der rivieren op de aard-oppervlakte. Het