Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
oorsprong tot de monding slechts 900 meter, — de Wolga,
Europa's grootste rivier, 463 mijl lang, valt slechts ruim 200
meter van bron tot mond; bergstroompjes of wildheken leggen
in ééne seconde soms wel een afstand van 12 tot 15 meter af,
bij een verval van 2 op 3ü meter, terwijl bevaarbare rivieren
in dien tij l slechts een weg van 1 meter of althans weinig meer
afleggen.
De Rijn bij Keulen bezit eene gemiddelde snelheid van meter
in de seconde, maar deze wisselt af naarmate de waterstand hoog
of laag is, en er dus veel of weinig water wordt afgevoerd;
dit verschilt immers aanzienlijk, en wel van 7000 cubiek meter
in de seconde bij hoogwater, tot 1000 cubiek meter bij den
laagsten stand. Dit blijkt ook bij den Donau, die bij hoog-
water met eene suelheid van 2 meter ongeveer 7000—8000 cubiek
meter water langs Weenen voert, terwijl bij den laagsten stand
de snelheid tot meter, de hoeveelheid water tot 2000 cubiek
meter vermindert. De Missisippi voert jaarlijks bijna 700 miilioen
cubiek meter water naar zee, ongeveer gelijk staande met ~ van
den jaarlijkschen regenval in haar stroomgebied.
46. Watervallen, stroomversnellingen. Neemt de bedding
plotseling af in breedte, wordt de stroom tusschen rotsen beklemd,
ddn ontstaat er eene tijdelijke stroomversnelling, die
ophoudt zoodra de oorzaak verdwijnt; maar de grootste snelheid
bereikt de stroom bij watervallen, omdat dan het maximum-
verval plaatsgrijpt; zelfs komt het voor, dat het water bij over-
hellende rotsen den wand niet raakt, alsdan is slechts de wederstand
van de lucht te overwinnen, welke zich met het water vermengt
en dit in meerdere of mindere mate in dampwolken verspreidt.
Tot de watervallen behoort dus niet alleen de Staubbach in
Zwitserland, welke van eene hoogte van 300 meter neervalt,
doch geheel in damp en fijne waterdroppels is opgelost vóórdat
hij den grond bereikt, — maar ook de Niagara, hoewel deze
slechts 50 meter valt en 1300 m. breed is. Talloos zijn de
over de oppervlakte der aarde verspreide watervallen; alleen in
de Duitsche Alpen kan men er 250 groote aanwijzen. Enkelen
der belangrijkste en bekendste noemen wij op: