Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
stroomen. De water-rijkdom Tan eene rivier hangt echter
niet alleen af van den omvang van haar brongebied, dat is van
het gebied dat haar water toevoert, en van de hoeveelheid neerslag
uit de atmosfeer binnen dat gebied, maar ook van het klimaat,
dat de verdamping meer of minder bevordert, en van de samen»
stelling der oppervlakte; in zoover dat gebergten, welke weinig
water inslurpen, of open, woud-arme landstreken de hoeveelheid
afstroomend water vermeerderen. Bij de meeste stroomen wisselt
de waterstand af in de verschillende seizoenen, deels door het
smelten van de sneeuw of door overvloedige regens, deels door
langdurige droogte of vorst.
Het gebied van naburige stroomen wordt gescheiden door eene
lijn, welke dikwerf over den rug van een gebergte, niet zelden
ook over het vlakke land getrokken is. Waarde waterschei-
dingen zoo laag en zoo smal zijn, dat het verkeer tusschen
twee verschillende stroomgebieden door overdragen van de koop-
mansgoederen kan plaats grijpen, past men den naam p ortage
toe; vooral in Noord--Amerika vindt men ze, en vandaar is die
naam afkomstig. Op andere vlakke, maar breede landruggen
heeft men de stroomen van verschillende gebieden door kanalen
verbonden; natuurlijk bevordert dit het verkeer tusschen ver-
schillende zeeën. Van de waterscheidingen wenden de beken
zich doorgaans in tegenovergestelde richtingen naar de verschil-
lende rivieren tot welker gebied zij behooren; soms volgen zij
de richting van de bergketen waaruit de bronnen ontspringen,
dan weder verlaten zij de gebergten zoo spoedig mogelijk , enkele
malen storen zij zich als 't ware niet aan gebergten, maar breken
zelfs dwars door de hoogste ketens, zooals de Bramapoetra door
de Himalaja, de Elbe door het Ertsgebergte; een aantal Alpen-
stroomen zoeken hun weg midden door de bergketens welke de
dwarsdalen vormen, en zulke doorbraken noemt men k 1 a u s e n.
Elders zien wij de aanzienlijkste rivieren op uitgestrekte vlakten
ontspringen, en enkele malen strekken die vlakten tot verbin-
dingsplaats van twee verschillende stroomen, of vereenigen deze
zich na hun loop gedeeltelijk te hebben volbracht, zooals de
5