Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Kalkhoudende bronnen: Homburg (de Elisabeth-
bron), Leuk.
Kiezelhoudende bronnen: Kissingen (Rakoczy- en
Pandoer-bronnen).
Ijzerhoudende zoutbronnen: Kissingen, Liebenstein.
Zout (Sool-)-bronnen: Homburg, Kissingen, Oeynhausen,
Soden, Wieliezka, Wiesbaden.
44. Invloed der bronnen op de aard-oppervlakte. Al
zulk bronwater heeft de eigenaardigheid vaste stoffen op te
lossen, en derhalve als scheikundig middelaar talrijke veran-
deringen aan de oppervlakte en vooral binnen in de Aarde aan te
brengen; zij mpgen ons in den loop van weinige jaren bijna
onmerkbaar voorkomen, na verloop van eeuwen oefenen die ver-
anderingen wel degelijk zeer belangrijken invloed uit. Vooral in
gips- en kalkgebergten, zooals in Thüringen en in den Hartz,
vindt men tal van uitgespoelde ruimten of holen, en nergens meer
en grooter dan in de Karst (bij Triëst) en in de Karpathen;
dikwerf zijn ze tot op zekere hoogte met water gevuld.
Uit die scheikundige werking van het water kan men ook de
aan de oppervlakte voorkomende verweering, ontbinding en splij-
ting der gesteenten verklaren, voor zoover deze anders moeilijk
zijn op te lossen; de ver weering van zandsteen is zeker een der
duidelijkste bewijzen.
Doch deze invloed bepaalt zich niet alleen tot vernielen en
wegvoeren, — integendeel hij is gelijktijdig opbouwend, wij zeiden
reeds dat koolzuur zulk eene groote rol vervult als oplossingsmiddel
van talrijke bestanddeelen, met name van koolzure kalk in water.
Koolzuurhoudend water, dat kalkachtige lagen doorsijpelde en
derhalve veel koolzure kalk oploste, zet die weder af, zoodra
het vrij en halfgebonden koolzuur bij de verdamping van het
water ontvliedt; op die wijze ontstaan overkorstingen en opvul-
lingen van zeer verschillenden aard, zooals de druipsteen
der kalkholen, te onderscheiden instalactieten aangroeiende
van boven naar beneden, en in stalagmieten van onder
naar boven aangroeiende.
45. Stroomende wateren. Uit de bronnen ontstaan door
vereeniging beken, uit beken rivieren, en uit rivieren