Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
•'srlandscii Scliooliuuseur
EERSTE HOOFDsi ^^^ ^^^^^^Slfg
-T::hdam.

DE AARDE ALS WERELDBOL.
1. Betrekking tot Zon en Maan. Ons zonnestelsel
maakt een deel uit van de ontzaglijke ruimte, welke wij het
heelal noemen, en die ons vervult met bewondering voor den
Schepper. Immers het talloos heir van sterren vormt duizenden
van zonnestelsels, waarvan de onmeetbare afstand wel gegist maar
niet stellig bepaald kan worden, ofschoon met behulp der weten-
schappelijke waarnemingen reeds zooveel tot zekerheid is gebracht.
Li ons Zonnestelsel is de Aarde één der planeten of dwaal-
sterren, welke zich met hare wachters of bijplaneten en eenige
kometen of staartsterren rondom eene Zon als algemeen middel-
punt bewegen. Telken jare volbrengt de Aarde als wereldbol
haar loop om die Zon, welke ons warmte en licht schenkt en
derhalve van het hoogste belang is.
De kring, waarlangs de Aarde zich wentelt om hare Zon —
in 't vervolg steeds onze Zon geheeten —, heeft een eenigszins
elliptischen vorm; 's zomers (dat wil zeggen gedurende den zomer
van het noordelijk halfrond) is de Aarde het verst verwijderd,
'swinters het dichtst bij onze Zon, die niet juist in 't midden
van de ellips staat. De gemiddelde afstand bedraagt ongeveer
20 000000 geographische mijl.
Met de Aarde beweegt zich om onze Zon haar trouwe wachter
de Maan, die zich met grootere snelheid moet voortspoeden,
omdat zij bovendien in denzelfden tijd nog eene wenteling rondom
de Aarde moet volbrengen.
Daar zij vierhonderd maal dichter bij ons is dan onze Zon,
oefent zij een belangrijken invloed uit op onze planeet. Of-
schoon geen zelflichtende bol als onze Zon, weerkaatst zij dier