Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
hard en zacht water aanleiding geeft; hard noemt men water,
welks kalkachtige bestanddeelen de peulvruchten bij het koken
hard laat blijven, — zacht water, datgeen hetwelk zulk een
invloed niet uitoefent. Het water der meeste bronnen is hard,
doordien het in de aardlagen genoemde zouten heeft opgelost;
rivierwater is in den regel zacht, omdat er minder dier zouten
in aanwezig zijn. Reeds één millioenste gedeelte aan gewicht
van zulke bestanddeelen, maakt het water hard.
In veel grooter mate dan het gewoon bronwater bevatten de
zoogenaamde minerale wateren en dat van warme en heete
bronnen opgeloste zouten en minerale bestanddeelen.
Zeer dikwerf komen bepaalde zoutbronnen v.oor, niet alleen
gewichtig als minerale bronnen, maar als leveranciers van een
groot deel van het zout dat wij verbruiken; immers ontstaan zij
gemeenlijk in streken alwaar in groote diepten steenzoutbeddingen
voorkomen. Zij hebben doorgaans slechts eene geringe warmte,
3—10°, en hun gehalte aan opgeloste zouten wordt in graden
van den vochtweger aangeduid; zij worden dikwerf kunstmatig
in 't leven geroepen, door gewoon water langs en door zout-
voerende steenlagen te geleiden, om daaruit door koking zout te
winnen. Het spreekt intusschen van zelf dat de zoutbronnen niet
uitsluitend keukenzout bevatten, maar eerst door krachtige ver-
menging met andere zouten en gassen komen zij in aanmerking
als geneeskrachtige bronnen.
Zeer bekende zijn:
Staalbronnen: Homburg, Kissingen, Mariënbad, Pyr-
mont, Spa.
Koolzure bronnen: Bath, Pachingen , Heppingen,
Pyrmont, Selters.
Bitterzout-b rönnen: Aranjuez, Epsom, Seidlitz.
Glauberzout-b rönnen: Bristol, Karlsbad, Mariënbad.
N a t r o n-b rönnen: Ems (het Knänchen), Spa (de Pouhon-
bron), ïeplitz, Vichy.
Jodium- en Bromiu m-b r o n n e n: Kissingen, Kreuz-
nach (de Elizabeth-bron).
Zwavel-bronnen: Aken, Baden-Baden, Bagnères, Bent-
heim.