Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
kokendheete bronnen vindt men alleen in vulcanische oorden ;
IJsland in 't Noorden en Nieuw-Zeeland in 't Zuiden, zijn met
de landstreek aan den boven-Yellowstone-rivier, midden in Xoord-
Amerika, de plaatsen waar deze verschijning het krachtigst te
voorschijn treedt. Men kan deze vulcanische bronnen onder-
scheiden in periodieke springbronnen, en in heete bronnen zonder
tusschenpoozen vloeiende. De laatsten zijn meest s 1 ijk- en zwa-
velbronnen, of met heete bronnen in verband staande
solfataren, wier troebel water of blauwachtig-grauw slijk
in voortdurend kokende beweging is.
Merkwaardiger zijn de periodieke springbronnen, waarvan de
gej'sirs op IJsland het bekendst en het best onderzocht zijn:
de Groote Geysir ontspringt op een vlakken kegel van kiezel-
aardeongeveer 10 meter hoog en ruim 60 m. in doorsnede;
boven op dien kegel bevindt zich een rond bekken van 8 meter
diepte en 20 m. middellijn, in welks bodem een S m. wijd,
trechtervormig kanaal wel 23 m. rechtstandig naar beneden loopt.
Als het bekken vol en in rust is, heeft het water aan de op-
pervlakte eene temperatuur van 76—89», terwijl het in de bereik-
bare diepte van den trechter eene warmte van 122—127° bezit.
Van tijd tot tijd, doch zonder regelmatige tusschenpoozen, heeft
deze Geysir uitbarstingen; eerst eenige met ontploffingen ver-
bonden kleine uitbarstingen, die zich in tusschenruimten van
uur herhalen, als wanneer het water ruim 3 m. hoog opwelt, —
vervolgens de groote uitbarsting, waarbij een krachtige damp-
zuil en een heete waterkolom van 3 meter dikte wel 30 m. hoog
wordt opgeworpen. Deze groote uitbarstingen herhalen zich iedere
24 tot 30 uur en duren ongeveer 10 minuten.
43. Bestanddeelen van het bronwater. Zeiden wij boven
reeds dat het regenwater niet volkomen zuiver is, nog veel
minder zuiver is het bron- en rivierwater, dat op zijn weg door
de aardkorst en over de Aarde allerlei vreemde bestanddeelen
opneemt. De gewichtigste rol speelt daarbij het koolzuur; dit
bevordert de oplossing van vele zouten, met name van koolzure
kalk en koolzure magnesia, die in geheel zuiver water onoplos-
baar zijn. Het koolzuur is dus de voorwaarde van het aanwezig
zijn dezer zouten, wier hoeveelheid tot het onderscheid tusschen