Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
partij in het graafschap Artois, en nog worden de kunstmatig
geboorde bronnen, welke op dat stelsel gegrond zijn, arte-
sische bronnen genoemd: Parijs ligt midden in een bek-
ken, welks ondoordringbare leemlaag, door watervoerende la-
gen overdekt, een ruimen voorraad water kan verschaffen en
ook werkelijk verschaft, getuige menigvuldige krachtige bronnen
in en om Parijs en in geheel N.W. Frankrijk; de bekendste,
die van Grenelle, nabij den zuidelijken oever der Seine, is 540
meter diep en springt 38 m. hoog, — die bij het Bois de Bou-
logne levert voldoend water voor een half millioen bewoners.
Ook'in de Algerische Sahara heeft Frankrijk volgens dat stelsel naar
water gezocht en het gevonden, zoodat talrijke verdrogende oasen
door zulke bronnen van den ondergang zijn gered, nieuwe woon-
steden zijn gegrond, duizende dadelpalmen zijn geplant.
42. Warme bronnen. De bronnen bezitten eene zeer ver-
schillende temperatuur; zij richt zich deels naar de geographi-
sche breedte en het klimaat der plaats van oorsprong, deels
naar den warmtegraad der diepte waaruit zij ontspringen. De
bronnen, wier water voorkomt uit de aardlagen, welke nog
onder den invloed staan van de gemiddelde luchttemperatuur,
op onze breedte niet dieper dalende dan 20 of 25 meter, zijn
koude bronnen; zij hebben eene veranderlijke warmte,
die soms hooger, soms lager is dan de gemiddelde jaarwarmte.
Bronnen wier water uit grooter diepte komt, waar dus alle
temperatuur-wisseling ophoudt, bezitten duurzaam dezelfde warmte,
welke tengevolge der toenemende temperatuur van den bodem naar
de diepte, hooger is dan de gemiddelde jaarwarmte. Zulke
bronnen noemt men warme of thermen.
Bepaald warme bronnen zijn derhalve uitsluitend die,
wier temperatuur hooger is dan de gemiddelde jaarwarmte in
het heetste oord der Aarde, dus hooger dan 30». Er zijn een aantal
zulke thermen overal op de Aarde verspreid, op alle breedten
en in verschillende hoogten boven den zeespiegel, en in grond-
vormingen van eiken ouderdom, zoowel op in water bezonken
gesteenten als op vulcanischen bodem. Van deze warme bronnen
moet men weder onderscheiden de heete bronnen, wier
water bij het te voorschijn komen het kookpunt nadert. Zulke