Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
41. Sronnen, Uit die onderaardsche waterverzamelplaatsen
ontspringen alle bronnen, en deze zijn te onderscheiden in
vallende of stijgende, al naarmate het water van hoogere pun-
ten in hellende kanalen eenvoudig afvloeit, of door drukking, —
zij het dan eene hydrostatische of aan opstijgende gassen toe
te schrijven drukking, —uit de diepte te voorschijn treedt.
Vallende bronnen zijn in den regel koud, opstijgende warm.
Alle bronwater is derhalve in de atmosfeer geboren, en de
bron aller bronnen is ten slotte de Zee. Waar geen neer-
slag uit den dampkring plaats vindt, hetzij als regen en sneeuw
of als dauw en nevel, zal men dan alleen bronnen vinden,
wanneer de bouw van den bodem van dien aard is, dat water
van verre kan toevloeien; — waar slechts in enkele seizoenen
regen valt, däär drogen de bronnen uit gedurende het droge
jaargetijde, maar in streken alwaar de neerslag het geheele jaar
voortduurt, vloeien de bronnen ook bestendig. Eene bijzondere
soort van onderaardsche water-aanvoer grijpt nogal eens plaats
in de nabuurschap van rivieren en meren , waarvan de oevers
of de bodem bij wijze van filtreering water doorlaten, hetgeen
voor de vruchtbaarheid van het omliggend land van groot gewicht is.
Bijna alle aard- en steensoorten zijn doordringbaar voor water,
en dat moge lastig zijn voor mijnwerkers en bouwmeesters, maar
zeker is het voor de huishouding der Aarde van het grootste be-
lang ; intussehen zijn allen in lang niet even poreus en kan men
mergel, vooral leem, zelfs ondoordringbaar noemen. Waar
schijnbaar water ontbreekt, kan de mensch dikwerf de natuur
te hulp komen en met kennis en oordeel gewapend met vrucht
naar bronnen graven.
Pig. 6. Artesische bronnen.
aa. Waterdoorlatende aard- en steenlagen, hb. Watervoerende
zandlaag, c. Ondoordringbare leemlaag.
In noordelijk Frankrijk trok men daarvan reeds sedert 1126
/