Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
deels als Mozambique strooming tusschen ^Madagaskar
en Afrika's vastland, naar den reeds genoeqiden Kaapstroom,
een deel van haar water als Terugloopende Strooming
weder oostwaarts zendend.
Over het nut, dat deze stroomingen voor de scheepvaart be-
zitten, behoeven wij wel niet uit te weiden.
89, Zeebevingen, Nog een andere beweging wordt in de
wateren van den Oceaan waargenomen. Bewonderden wij tot
hiertoe de regelmatigheid, waarmee de vloedgolven en zee-
stroomingen zijn geordend, thans wijzen wij op eene vreeselijke,
onverwachte en ongeregelde beweging namelijk op de zeebevingen,
gemeenlijk het onmiddellijk gevolg van aardbevingen, zoodat
onverwijld na den stoot de zee aan de kust snel wordt opgeheven
en weer valt, om vervolgens met vervaarlijk geweldige golvingen
de kuststreken te teisteren. De bewegingen planten zich snel voort
over den Oceaan; althans bij de verwoestende aard- en zeebeving
aan de kusten van Peru bp 18 Aug. 1868, ging vandaar eene
golvende beweging uit, welke eene snelheid van 250 tot 440
zeemijl in het uur bereikte en, op onderscheidene eilanden groote
verwoestingen aanrichtend, nog merkbaar was aan de kusten van
Nieuw-Holland en Japan, dus. op ruim 7000 zeemijl afstand.
40. Het water van stroomen en meren. Het water, dat
de vaste oppervlakte der Aarde bedekt, doet zich in verschil-
lende vormen voor; want behalve van de Zee moeten wij ook
spreken van bronnen, beken, rivieren, stroomen en meren; deze
liggen nu aan de beurt eener nadere kennismaking,
In 't algemeen gesproken mag men aannemen, dat van al het
uit de atmosfeer neervallend water één derde weer dadelijk ver-
dampt of door dier en plant wordt verbruikt, een ander derde
door den bodem wordt ingezogen en het laatste derde over de
oppervlakte wegvloeit. Het water dat in den bodem trekt, dringt
door scheuren en kloven der rotsen, of door de meerdere of
mindere doordringbaarheid der verschillende lagen in de diepte,
zoodat de geheele buitenste aardkorst tot op zekere diepte met
water is gedrenkt. Dit komt voor als vochtigheid in de poriën
van alle gesteenten, als grondwater in waterhoudende aardlagen,
welke op waterdichte lagen rusten, of als vrijelijk zich bewegend
water in kloven en holen.