Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
In de Z u i d e 1 ij k e IJ s z e e. De breede Ant-Arktische
stroomen vooral naar Amerika's en Afrika's zuidwest-kust.
In den Atlantischen Oceaan. De Equatoriaal-
strooming van Afrika westwaarts, met een zuidelijken arm
langs Brazilië die zich hoofdzakelijk Z.O.-waarts wendt, daarbij
den naam aannemende van Zuidelijk enverbindings-
stroom; deKaapstroom voert dit water weder N.-waarts.
De Noordelijke arm van den Equatorialen stroom wendt zich
naar de Caraïbische Zee, neemt den weg om Cuba en stroomt
voorts met veel kracht langs Florida naar het N.O. als Golf-
stroom; deze richt zich hoofdzakelijk naar Europa's N.W.lijke
kusten, maar zendt ook een breeden arm naar Spanje's kust,
om zich ten westen van Afrika als Guinea-strooming
onder den evenaar in de Equatoriale strooming te verliezen.
In den Grooten Oceaan. De Oostwaarts vloeiende
Kaap Hoorn's Stroom brengt dezen Oceaan in verbin-
ding met den Atlantischen.
De Ant-arktische driftstrooming wendt zich
N.O.-waarts naar de kust van Zuid-Amerika; zij vormt däär
de Peruaansche strooming en deze versterkt den grooten
Equatoriaal stroom die bepaald Westwaarts vloeit en, met
menigvuldige Tegenstroomingen kampende, in het zuiden
de W.N.W.-waarts stroomende Rosse I's drift vormt, zich
met deze in het W. verliezend in de periodieke moesson-
stroomingen, waaronder de middelste arm de krachtigste
is; meer noordelijk wendt hij zich langs Formosa en Nipon als
Japansche strooming (Zwarte Str.) naar het N.O. en
beschrijft een wijden kringloop in den noordelijken Grooten
Oceaan, terwijl een betrekkelijk klein gedeelte door de Bering-
straat naar de Poolzee werd afgevoerd. ïen O. van Nieuw-
Holland en Nieuw-Zeeland neemt men stroomingen waar, die
een gedeelte van het verwarmde water van den Equatoriaal-stroom
naar de Zuidelijke IJszee afvoeren.
In den Indischen Oceaan. Een N.O. waarts vloeiende
Ant-arktische stroom versterkt de strooming, welke
Passaatdrift wordt genoemd , en zendt eenige van de moes-
sons afhankelijke stroomen naar het N., maar wendt zich grooten-