Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
Er zijn zeestroomingen, die uitsluitend aan heersohende winden
zijn toe te schrijven en welke men onderscheidt met den naam
van Drift-stroomingen; natuurlijk bepalen zij zich tot
het in beweging brengen van de bovenste waterlagen, zoodat
hare diepte slechts enkele meters bedraagt; juist deze eigenschap
onderscheidt ze van de andere stroomen.
Een blik op eene kaart der zeestroomingen geeft ons een
duidelijk overzicht van den omvang en de richting dezer belang-
rijke verschijnselen; schijnbaar grillig, maar in werkelijkheid
naar vaste regelen, zoeken zij hun weg door den Oceaan, en
verlaten die eenmaal gekozen banen niet, al brengen moessons
of periodieke winden soms te weeg, dat de stroom zich 'szomers
in tegenovergestelde richting beweegt als 's winters zooals vooral
in den Indischen Oceaan bij enkele stroomingen is waar te nemen.
Behalve de reeds beschreven stroomingen in den wijden Oceaan,
zijn er nog andere die eene vermelding verdienen; het zijn die,
welke binnenzeeën op gelijke hoogte houden met den naburigen
Oceaan. Zoo vloeit in de zomermaanden een drift-stroom de
Perzisclie golf binnen, in de overige maanden is zijne richting
juist tegenovergesteld. Met de Roode zee is het anders gesteld;
deze ontvangt geen enkele rivier en ondervindt veel verdamping,
zoodat het water ondragelijk zout moest worden, indien er geen
sterke onderstroom bestond, welke het zware zoute water naar
den Oceaan afvoert, terwijl aan de oppervlakte door de Straat
van Bab el Mandeb lichter zeewater naar binnen stroomt. Zelfs
de Middellandsche Zee grootendeels in koeler klimaat gelegen,
belangrijke rivieren opnemende en bovendien aan regenbuien
blootgesteld , verdampt zoo sterk, dat de Atlantische Oceaan
haar nieuwen toevoer van water moet verschaffen. Ofschoon door
de Straat van Gibraltar aan de oppervlakte dus steeds een stroom
naar binnen vloeit, zoo wordt naar den genoemden Oceaan toch
door een krachtigen onderstroom steeds water afgevoerd.
Van de gewichtigste der waargenomen stroomingen deelen wij
de richting mede.
In de Noordel ij ke IJszee. De Arktische stroomen
langs Groenland en Labrador naar den Atlantischen Oceaan.