Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
de befaamde dichte neveh dier banken te voorschijn geroepen.
De ijsvelden duiken niet onder het warme water, maar zij worden
er snel in opgelost. Slechts zeldzaam dringen bijzonder groote
ijsbergen dwars door den geheelen Golfstroom; daardoor het bewijs
leverend van het voorhanden zijn van een zuidwaarts gerichten
onderstroom. In den Grooten Oceaan bestaat geen aanzienlijke
noordpoolstroom, dewijl de ondiepe Beringstraat het koude pool-
water belet in groote hoeveelheid te ontwijken. Daarentegen bezit
hij in het zuiden den krachtigsten der aan de oppervlakte be-
merkbare poolstroomen. Aan de westzijde van Amerika, ongeveer
op 38" Z.Br., nadert eene aanzienlijke ant-arktische strooming de
kust van Chile en vloeit langs de Peruaansche kust als Per n- of
Humbotdt-stroom naar den evenaar; onder den steenboks-
keerkring heeft deze stroom slechts eene gemiddelde warmte van
16—17°, terwijl de Oceaan iets westelijker op dezelfde breedte
eene warmte van bijna 25° bezit.
Zulk een koude stroom vloeit ook aan de Zuid-Afrikaansche
Westkust naar den equator.
Het hier kortelijk geschetst stelsel der zeestroomingen onthult
ons nu niet alleen de oorzaak van de krommingen der Isothermen
aan de westkusten van Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, die noord-
waarts van 40» Z.-Br. zoo merkbaar worden afgekoeld, terwijl
de oostkusten daarentegen door de Equatoriaalstroomen worden
verwarmd, —■ maar wij zien er ook uit, waarom de buiten den
keerkring liggende westkusten in het noordelijk halfrond zoo-
zeer begunstigd worden, vooral in Europa door den krachtigen
Golfstroom, wiens invloed werkelijk verrassend is. Zelfs in Ja-
nuari heeft de Zee op de breedte van La Roebelle, tot aan den
50sten lengtegraad westwaarts, eene warmte van 11», derhalve
de luchttemperatuur van die maand te Palermo, terwijl op den-
zelfden parallel de zeetemperatuur aan de Noord-Amerikaansche
kust tot O» zinkt. Bij de Shetlandsche eilanden, dus noordelijker
dan St, Petersburg en Upsala, is in dezelfde maand de zeetem-
peratuur nog 7°, dus gelijk aan de luchttemperatuur van Januari
te Rome en Athene; en in 't uiterste noorden van Europa, onder
71° NBr., alwaar de Zon gedurende die geheele maand onder de
kimmen blijft, nog -+- 3»; alzoo werpt de Golfstroom's winters
een warmen mantel om geheel Europa.