Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
deel buigt zich om op ongeveer 30" Z.Br. en vloeit naar het
oosten terug.
Thans zullen wij den belangrijksten stroom van naderbij bezien.
Als smalle, snelle, tot 30° verwarmde stroom verlaat de Golf-
stroom de Straat van Florida, vloeit eerst noordwaarts langs
de kust, maar wendt zich, steeds breeder wordende, onder 40°
N.-Br. oostwaarts naar de Europeesche kusten. Hij verdeelt zich
op dien weg in twee armen, waarvan de één, tusschen de Azoren
en Spanje door, zich zuidwaarts weder met den Equatoriaalstroom
vereenigt en zóó een volkomen kringloop volbrengt (in ongeveer
8 jaar), terwijl de noordelijke arm zijne noordoostelijke richting
blijft volgen, de kusten van Groot-Britanje en Noorwegen bespoelt,
en zich in de Noordelijke IJszee werpt, alwaar hij door zijn warm
water nog zeer duidelijk te herkennen is, zoowel aan Nowa Semlja's
westzijde als bij Spitsbergen. Om van Florida de kusten yan
Europa te bereiken, gebruikt hij ongeveer 5^ maand, met eene
gemiddelde snelheid van 3 zeemijl in het uur.
Midden in den zooeven beschreven kringloop ligt een rustig
gedeelte van den Oceaan, dat letterlijk overdekt is met drijvende
waterplanten en den naam Sargasso- of Wier-zee draagt;
zulke rustige plekken vindt men ook elders, met name binnen den
gelijksoortigen kringloop in den noordelijken Grooten Oceaan.
De warme, in de Poolzeeën mondende stroomingen eischen
als vergoeding dat er ook koude naar den evenaar vloeiende
stroomen aanwezig zijn; werkelijk zakt het poolwater naar den
evenaar, en in het onderzocht gedeelte van den Noord-Atlan-
tischen Oceaan vloeit het meestal onderzeesch, daar het warmer
water er overheen stroomt. De krachtigste koudwater-stroom in
dien Oceaan stroomt tusschen Spitsbergen en Groenland's oost-
kust naar het zuiden en vereenigt zich met een bijna even grooten
stroom uit de Baffins-baai en Davisstraat, welke als Labrador-
stroom bekend staat. Beide voeren groote ijsmassa's zuidwaarts,
en worden door de draaiende beweging der Aarde naar de ooste-
lijke kusten van Amerika gedrongen. Bij de New-Foundlandsche
banken stuit die koude stroom recht op den warmen Golfstroom
en laat zijn meeste water, onder dat warmere heen, wegvloeien.
Door het groot verschil in warmte bij deze ontmoeting, worden