Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
eenigermate toeneemt in de diepte, hetgeen noodwendig in verband
staat tot de afstrooming van koud d^ en de aanvoer van ver-
warmd water uit lagere breedten.
Behalve de stroomingen tusschen den evenaar en de polen,
bestaat er nog eene zeer sterke van het Oosten naar het Westen
gerichte strooming tusschen de keerkringen, de zoogenaamde
equatoriale strooming; welke kracht dezen stroom in
beweging brengt is nog niet voldoende opgehelderd, toch is hij
hoogstmerkwaardig door de diepte, waarop hij zich nog gevoelen
doet (ruim 1500 meter) en zijne betrekkelijk groote snelheid;
waar hij in de verschillende Oceanen tegen de kusten van de
vastlanden stuit, hetzij in Amerika, Afrika of oostelijk Azië en
Nieuw-Holland , verdeelt hij zich in een noordelijken en zuidelijken
arm, de eigenlijke uitgangspunten der groote warmwater-stroomen,
die zich naar de polen wenden. (
In den Indischen Oceaan loopt de warme stroom langs Afrika's
oostkust door het Kanaal van Mozambique tot aan Afrika's
zuidkaap, alwaar hij ombuigt en weder naar 't oosten terugvloeit,
zich in de nabijheid van Kerguélensland naar de zuidpool
wendende,
In den Grooten Oceaan vloeit de verwarmde stroom langs
het eiland Formosa en de oostkust van Japan, onder den naam
van Zwarten Stroom (wegens de donkerblauwe kleur) naar
de Beringstraat, welke echter te smal en te ondiep is om zooveel
water te verzwelgen, weshalve het grootst gedeelte, door de
draaiing der Aarde steeds oostelijker gericht, zich naar de Ameri-
kaansche kusten wendt en zuidwaarts weer in den equatoriaalstroom
valt, om den grooten kringloop te voltooien; de zuidelijke arm
van dien equatoriaalstroom vloeit bij Australië en bij Nieuw-
Zeeland naar de Zuid-Poolzee.
In den Atlantischen Oceaan stroomt de hoofdmassa in de
Golf van Mexico, waaruit door de Straat van Florida de be-
kendste en krachtigste warmwater-stroom geboren wordt, die als
Golfstroom in het Noord-Atlantisch bekken vloeit. De
kleinere zuidelijke arm wendt zich langs de Braziliaansche kust;
een gedeelte stroomt langs de Falklands-eilanden, maar het grooter