Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Deze stroomingen gehoorzamen aan dezelfde wetten als de lueht-
stroomen, doch er zijn twee verschillen in 't oog te houden ;
vooreerst wordt het water van de oppervlakte uit verwarmd,
waardoor geene aanzienlijke stijging mogelijk is, en bovendien
hebben de zeestroomingen geen vrijen weg tot haar beschikking,
daar hare richtingen door de gedaante der vastlanden worden
beperkt.
Ofschoon al de tot het ontstaan der zeestroomingen werkzame
krachten, en vooral de wijze waarop zij werken, tegenwoordig
nog niet volledig bekend zijn, zoo lijdt het geen twijfel, dat
vooral het warmte-versehil tusschen de eqnatoriale en poolzeeën
aanleiding geeft tot het vloeien van warm, licht water naar de
polen, en van koud, zwaar water naar den evenaar. Indien wij
het in een langwerpigen balf aanwezig water aan één der uiteinden
verwarmen, zoo zal eene strooming geboren worden, waarbij
koud water onderdoor naar het verwarmde, en warm water,
bovenover het andere heen, naar het koude uiteinde stroomt.
Zoo gaat het ook met de watermassa's in den Oceaan: van den
evenaar vloeit het warme water aan de oppervlakte noord- en
zuidwaarts, en van de polen komt telkens nieuwe aanvoer van
koud water, onder die lichtere lagen door.
De dichtheid en dus ook de zwaarte van het zeewater is van
twee zaken afhankelijk : van de temperatuur en van het zoutgehalte.
Van dit laatste en het soortgelijk gewicht van zeewater spraken
wij boven reeds en voegen er bij, dat evenals rijkelijke toevoer
van zoet water — bijv. in de Zwarte- en Oostzee — het zoutgehalte
en dus het gewicht vermindert, zoo ook in afgesloten zeebekkens,
zooals de Middellandsche zee en vooral de Eoode zee, alwaar
veel verdamping plaats grijpt, de zoutrijkdom en de zwaarte
toenemen. In de Oceanen, met hunne groote stroomingen, heeft
men aan de oppervlakte ook vrij wat verschil in dichtheid gevonden.
Aan den evenaar bezit de oppervlakte der Zee eene gemiddelde
warmte van 27°, in den Indischen Oceaan zelfs van 28°; gemiddeld
is de temperatuur der IJszeeën iets ondet het nulpunt. Zij neemt
in den Oceaan van de oppervlakte naar de diepte af; met deze
uitzondering, dat in het hooge noorden en zuiden de warmte