Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
tegen een vastland stuit, vertraagt zij haar voortgang zoodanig,
dat zij van Aberdeen tot Londen meer tijd verbruikt dan van
60» Z.-Br. tot 70» N.-Br. in den Atlantischen Oceaan. Langs
onze kusten vliet zij met eeue snelheid van 6 tot 8 zeemijl
in het uur.
Ten anderen vraagt men allicht, tot welke hoogte de vloed
rijst en de ebbe daalt. Deze afwisseling is zeer verschillend:
in het midden van den Oceaan is de stijging nauwlijks 6 deci-
meter en slechts zeldzaam neemt men aan vér van het vastland
verwijderde eilanden een vloed van 1 tot 2 meter waar. Doch
waar de vloedgolf beklemd wordt door zeeëngten, waar zij zich
in enge baaien gevangen gevoelt, aldaar stijgt zij soms tot aan-
zienlijke hoogte, zelfs aan verwijderde kusten: in den Taimyr-
baai (Noord-Azië) 12 meter , in de ChesapH^-baai bij Baltimore
ruim 6 meter, in de Fundy-baai tusschen Nieuw-Schotland en
Nieuw-Brunswgk zelfs bijna 20 meter. Ook aan de Enropeesche
kusten ziet men iets dergelijks; bij St. Malo is het onderscheid
tusschen eb en vloed ruim 15 meter, te Chepstow bij Bristol
stijgt de vloed nog hooger, bij springtij zelfs 24 meter.
Aan onze kusten is het verschil tusschen den middelbaren
vloed en de middelbare ebbe: te Delfzijl 2,59 meter (+ 1,17
en — 1,42), vóór het Marsdiep 1,27 (+ 0,16 en — r,ll),
bij Hellevoetsluis 1,55 (-♦- 0,67 en — 0,88), bij Ylissingen 8,50
(-(- 1,82 en — 1,68); de vloed (■+■) en de eb (—) gerekend
naar het Amsterdamsch peil (A.P.).
38. Zeestroomingen. Stellig van niet minder belang zijn
de stroomingen van den Oceaan; evenals de winden eene
warmte-wisseling tusschen de koude en heete luchtstreken in 't
leven roepen, en daardoor zulk een invloed op het klimaat uit-
oefenen , zoo doen dit de zeestroomingen ook, en in niet mindere
mate. Door het langer behouden van eene verhoogde tempera-
tuur , is het water nog geschikter dan de dampkring om warmte
naar hoogere breedten over te voeren. Een cubiek meter water,
welke 1» afkoelt, kan meer dan 3200 cubiekmeter lucht 1» war-
mer maken, en een warmwater-stroom, die uit de keerkrings-
landen naar de pool vloeit, strekt derhalve de kustlanden, welke
hij bespoelt, tot een bepaalden luchtverwarmer.