Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
48
heeft de zuidelijke IJszee overal verbinding met de Oceanen;
geen vastland dringt zuidwaarts tot die hooge breedte door.
De oppervlakte van het water van den Oceaan is overal even-
vér van het middelpunt der Aarde verwijderd. Hierbij dient
evenwel de afplatting der polen in aanmerking genomen te wor-
den, zoodat men beter doet met te zeggen dat de spiegel der
zee overal even hoog is, of wel dat er geen verschil in hoogte
bestaat tusschen den stand van het water ten oosten of ten
westen van de landengte van Panama, evenmin als ten noorden
of ten zuiden van de landengte van Suez, gelijk sedert de
opening van het kanaal zoo duidelijk gebleken is. Eene uit-
zondering hierop maken enkele afgesloten binnenzeeën, zooals
de Zwarte Zee, welker spiegel ruim 2 meter hooger ligt dan de
Middellandsche Zee.
34. De bodem van den Oceaan. De loodingen hebben
aangetoond dat de zee op onderscheidene plaatsen eene zeer
verschillende diepte heeft. Tusschen Brazilië en St. Helena werd
met eene lijn van 4600 vadem geen grond gevonden; later werd
tusschen Zuid-Amerika en Tristan da Cunha eerst op 7706 vadem
grond gelood, en tusschen de Kaap de Goede Hoop en St. Paul in
den Indischen Oceaan op 6000 yadem weder geen grond gepeild.
Het best onderzocht zeebekken is, tengevolge de plaatsing
der onderzeesche kabels, de Noord-Atlantische Oceaan; dit
bekken heeft eene gemiddelde diepte van ruim 2000 vadem,
terwijl de grootste diepte ten N.-O. der Bermudas onder 37» N.-Br.
is gelood op 5000 vadem; ten W. van Spitsbergen werd eene
diepte van 2650 vadem gevonden en op die breedte uit eene
diepte van 1400 vadem nog een aantal levende dieren opgehaald.
Het spreekt van zelf dat de Noordzee, de Oostzee, de Mid-
dellandsche zee en het Kanaal reeds vroeger vrij nauwkeurig
onderzocht werden; doch dit zijn slechts onaanzienlijke deelen
van het groote geheel, terwijl deze zeearmen buitendien nogal
ondiep zijn, behalve de Middellandsche zee, die tusschen Tarente
en Tripoli de grootste diepte bezit, 2170 vadem. De Noordzee
is nergens dieper dan 200 vadem, en dat nog alleen op eenigen
afstand van de Noorweegsche kusten, alwaar een tamelijk diepe
inzinking is opgemerkt.