Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE HOOFDSTUK.
□ g- m.;
> ff »;
H » II;
HET WATER.
33. De Oceaan. De Oceaan, welke alle vaste deelen van
de aardkorst omringt, vormt een samenhangend geheel, dat
waarschijnlijk van pool tot pool reikt en door den vorm der
vastlanden in drie groote bekkens wordt verdeeld, namelijk in:
den Atlantischen Oceaan, groot 1 621 000
den Grooten Oceaan, » 3 300 000
den Indischen Oceaan, „ 1 370 000
terwijl de zeeën welke binnen de
poolcirkels de polen omringen
afzonderlijk genoemd worden :
de Noordelijke IJszee, » 200 000 , » „;
de Zuidelijke IJszee, „ 350 000 „ n ti
te zamen dus 6 841 000 , „ ,;
derhalve bijna f gedeelte van de geheele oppervlakte^der aarde.
De gedaante dezer groote onderdeden is zeer verschillend;
terwijl de Groote Oceaan bijna een halfrond inneemt, even ont-
zaglijk groot in de lengte als in de breedte, kan men den
Atlantischen het best vergelijken bij een breed kanaal tusschen
de beide groepen land der Oude en Nieuwe Wereld; waar de
eene groep zich westwaarts ombuigt, treedt de andere terug,
zoodat die Oceaan daardoor de gedaante van een S krijgt; maar
door zijn rijkdom aan binnenzeeën en insnijdingen is hij de
drager der beschaving, het middelpunt van den handel gewor-
den , met name in het Noordelijk halfrond. De Indische Oceaan
is het best bij eene onmetelijke golf te vergelijken, door zijne
ligging en begrenzing ongetwijfeld bestemd eene gewichtige rol
in de handelswereld te spelen. Terwijl eindelijk de Noordelijke
IJszee door grillige eilandgroepen of wijd uitgestrekte vastlan-
den van de overige Oceanen gescheiden is, althans alleen door
betrekkelijk niet breede kanalen daarmee in verbinding staat.